Nowy podcast w serii Ukraine Heritage Spotlight: Tworzenie dziedzictwa dla przyszłości

HomepageNowy podcast w serii Ukraine Heritage Spotlight: Tworzenie dziedzictwa dla przyszłości

W badaniach nad dziedzictwem ważne jest nie tylko patrzenie w przeszłość, ale także rejestrowanie teraźniejszości dla przyszłych pokoleń – obywateli i badaczy. Tym właśnie zajmuje się dr Iryna Skłokina z Centrum Historii Miejskiej we Lwowie.

Jednym z projektów centrum jest „Un-archiving Post-industry”, który w formie cyfrowej zabezpiecza zagrożone zbiory dziedzictwa przemysłowego na wschodzie Ukrainy i zwiększa zaangażowanie lokalnych społeczności w problematykę tego dziedzictwa.

Dzięki ścisłej współpracy z lokalnymi archiwami i specjalistami zajmującymi się dziedzictwem, w ramach projektu zdigitalizowane zostały zbiory szeregu ukraińskich muzeów, m.in. w Mariupolu, Pokrowsku i Doniecku. W 2023 roku projekt zdobył Nagrodę Europa Nostra w kategorii zaangażowanie obywatelskie.

Gospodarzami podcastu są John Beauchamp i Katarzyna Jagodzińska, kierowniczka Europa Nostra Heritage Hub, którzy odwiedzili Lwów na początku kwietnia 2024 roku, aby dowiedzieć się więcej o ochronie dziedzictwa kulturowego w Ukrainie w czasie wojny.

Dr Iryna Sklokinajest historyczką, pracowniczką naukową we Lwowskim Centrum Historii Miejskiej, gdzie jej badania koncentrują się na dziedzictwie sowieckim i przemysłowym, muzeach i kulturach pamięci oraz miastach-firmach Donbasu. Brała udział w kilku projektach dotyczących dziedzictwa kulturowego i regionalizmu, m.in. „OpenHeritage”, „Un-archiving Post-industry: Angażowanie dziedzictwa i rozwój infrastruktury kulturalnej” oraz „Region, naród i poza: interdyscyplinarna i transkulturowa rekonceptualizacja Ukrainy”.

Ukraine Heritage Spotlight to seria podcastów na temat ratowania dziedzictwa kulturowego Ukrainy w Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie.

Prowadzenie: dr Katarzyna Jagodzińska, kierowniczka Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie i John Beauchamp.

Produkcja: John Beauchamp z Free Range Productions.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i Miasto Kraków.