Heritage Conversations

HomepageHeritage Conversations

Heritage Conversations

Dyskusje i rozmowy prowadzone przez krakowski zespół Europa Nostra Heritage Hub. Ich celem jest propagowanie dobrych praktyk w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego w Europie Środkowo-Wschodniej oraz podkreślanie roli organizacji pozarządowych w zarządzaniu, ochronie, promocji i edukacji na rzecz dziedzictwa. Konwersacje budują świadomość dobrych praktyk w zakresie dziedzictwa i wprowadzają krytyczne podejście.  

Rozmowy realizowane są naprzemiennie w Krakowie (nagrania dostępne on-line) oraz on-line.

Katalog miejskich wyzwań

Rozmowa o wyzwaniach, przed jakimi stoi dzisiaj dziedzictwo, ludzie, organizacje pozarządowe i samorząd w zakresie ochrony i zarządzania z perspektywy Krakowa. Katalog tych wyzwań jest długi. Część z nich znamy dobrze, są z nami od lat, inne pojawiły się niedawno, wywołane pandemią, sytuacją geopolityczną.

czytaj więcej

Potrójna transformacja dla dziedzictwa: zielona-cyfrowa-społeczna

Panel zorganizowany w ramach międzynarodowego projektu European Heritage Hub zapoznaje uczestników z koncepcją potrójnej transformacji oraz przedstawia cele projektu zmierzające do podniesienia potencjału europejskiego ekosystemu dziedzictwa w zakresie włączenia społecznego i sprawiedliwej transformacji, zrównoważonej transformacji cyfrowej, a także adaptacji i rozwoju w obliczu skutków zmiany klimatycznej.

czytaj więcej

Vyshyvanka: Haftowany aktywizm

Rozmowa z Lesią Voroniuk, twórczynią Światowego Dnia Wyszywanki oraz dyskusja panelowa z udziałem dr Ewy Klekot, dr Moniki Nęckiej oraz dr Lesi Voroniuk.

czytaj więcej

Dziedzictwo i społeczeństwo. Doświadczenia Europy Środkowej

Specyfika Europy Środkowej wynika z wyjątkowego doświadczenia historycznego tej części kontynentu, a zwłaszcza doświadczenia XX wieku, w którym granice polityczne zmieniały się szybciej niż granice kulturowe. Europa Środkowa nigdy nie znalazła się poza cywilizacją europejską. Zachowała jednak swoją odrębność, która dziś jest wartością.

czytaj więcej

Nauka z HOMEE Szanse/zagrożenia dla dziedzictwa w ramach mega-wydarzeń w Europie

Projekt HOMEE „Możliwości dziedzictwa w ramach mega-wydarzeń w Europie” [Heritage Opportunities/threats within Mega-Events in Europe], zrealizowany wspólnie przez partnerów z Włoch, Cypru, Polski i Wielkiej Brytanii, został nagrodzony Europejską Nagrodą Dziedzictwa | Nagrodą Europa Nostra 22 w kategorii Badania.

czytaj więcej