Krakowskie Forum Dziedzictwa o krakowskich tradycjach kulinarnych

HomepageArchives for Joanna Dziadowiec

Szóste z kolei spotkanie Krakowskiego Forum Dziedzictwa poświęcone było krakowskim tradycjom kulinarnym. Co należy ochronić? Jak wypromować krakowskie produkty i dania? 15 maja 2024 roku uczestników Forum ugościli i dyskusję na ten temat rozpoczęli Cech Rzemiosł Spożywczych i Fundacja Promocji Wyrobów Rzemieślniczych.

Tradycje kulinarne Krakowa to jeden ze zidentyfikowanych przez uczestników Krakowskiego Forum Dziedzictwa – przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – temat, który w tym gronie poddawany jest szerszej refleksji. Co my jako społeczeństwo obywatelskie możemy zrobić na rzecz lepszego wypromowania regionalnych produktów i dań, podniesienia poziomu edukacji na temat krakowskich kulinariów, szerszej obecności krakowskiej kuchni w krakowskich restauracjach?

W pierwszej części spotkania dr Marcin Gadocha z Instytutu Historii i Archiwistyki UKEN w Krakowie przybliżył w formie krótkiego wykładu zapomnianą „kuchnię krakoską” i jej współczesne oblicza, a następnie pod okiem Adama Pieprzycy, podstarszego Cechu, mistrza piekarnictwa, uczestnicy Forum zapoznali się z techniką tradycyjnego wypieku obwarzanków krakowskich.

Po części warsztatowej przyszła pora na stworzenie współczesnej mapy kulinarnych tradycji Krakowa. Objęła ona zarówno najbardziej rozpoznawalne i reprezentatywne przykłady kulinarnego dziedzictwa miasta, współczesne lokalne produkty oraz wykreowane na ich bazie marki, jak i szersze praktyki wokół tradycyjnych kulinariów – związane z nimi święta, miejsca, wydarzenia i profesje.

Wśród propozycji rozwiązań pojawiły się m.in. czerpanie z dobrych praktyk innych miast i krajów, stworzenie strategii edukacyjnej, zawiązanie partnerstw publiczno-prywatnych uwzględniających ściślejszą współpracę Urzędu Miasta Krakowa z Urzędem Marszałkowskim, stała współpraca różnych jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami obywatelskimi i sektorem prywatnym, uporządkowanie i uspójnienie systemu certyfikacji, list oraz tworzenia produktów i marek kulinarnych miasta czy stworzenie kampanii informacyjnej skierowanej zarówno do mieszkańców, jak i turystów. Padł również pomysł utworzenia przy strukturach samorządowych interdyscyplinarnego i międzysektorowego zespołu, który byłby odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie konkretnych działań systemowych.

6. Krakowskie Forum Dziedzictwa o dziedzictwie kulinarnym (1)

W spotkaniu udział wzięło ponad dwudziestu przedstawicieli krakowskich organizacji pozarządowych, inicjatyw nieformalnych oraz instytucji działających na rzecz dziedzictwa miasta, jak również przedstawiciele Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta Krakowa z Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego i z Wydziału ds. Turystyki.

Dyskusja na temat dziedzictwa kulinarnego Krakowa będzie kontynuowana na kolejnym, ostatnim przedwakacyjnym Forum, które odbędzie się 19 czerwca.

Chęć dołączenia do Krakowskiego Forum Dziedzictwa prosimy zgłaszać do dr Joanny Dziadowiec-Greganić: joanna.dziadowiec@heritagehubkrakow.org. Serdecznie zapraszamy!