7 Most Endangered

Homepage7 Most Endangered

Program Siedmiu Najbardziej Zagrożonych [7 Most Endangered Programme] to kampania społeczeństwa obywatelskiego na rzecz ratowania zagrożonego dziedzictwa Europy. Program podnosi świadomość, dokonuje niezależnych ocen technicznych, proponuje zalecenia dotyczące podejmowanych działań oraz stara się uzyskiwać poparcie dla ratowania wybranych zagrożonych miejsc. Znalezienie się na liście siedmiu najbardziej zagrożonych zabytków i miejsc dziedzictwa kulturowego w Europie często służy jako katalizator działań i zachęta do mobilizacji niezbędnego wsparcia publicznego oraz prywatnego.