Projekty

HomepageProjekty

Nasze projekty

Zadaniem Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie jest łączenie organizacji obywatelskich i instytucji zajmujących się dziedzictwem w Europie Środkowej i Wschodniej. Chcemy poprawić widoczność działań podejmowanych na rzecz dziedzictwa, ułatwiać porozumienie pomiędzy różnymi podmiotami dziedzictwa, a także być częścią zmian w wymiarze lokalnym, regionalnym i europejskim poprzez inicjowanie nowych projektów.

Szczególne miejsce w obszarze naszych zainteresowań zajmują wyzwania, przed jakimi stoją miasta historyczne, jak odporność na wyzwania związane ze zmianami społeczno-gospodarczymi, overturyzmem, komercjalizacją czy migracjami (pole tematyczne: Miasto historyczne i odporność), zagadnienia związane z partycypacją na polu dziedzictwa, czyli aktywnym włączaniem się w działania, podejmowaniem inicjatyw, współtworzeniem treści (pole tematyczne: Partycypacja w dziedzictwie), katastrofa klimatyczna – jej wpływ na dziedzictwo oraz rola dziedzictwa w minimalizowaniu jej skutków, zrównoważony rozwój i postwzrost w kontekście dziedzictwa (pole tematyczne: Dziedzictwo w epoce antropocenu) oraz znaczenie dziedzictwa dla poprawy dobrostanu społecznego i indywidualnego oraz wykorzystanie jego potencjału w leczeniu i profilaktyce zdrowotnej (pole tematyczne: Dziedzictwo na rzecz dobrostanu i zdrowia).

European Heritage Hub

Europejski Hub Dziedzictwa to jeden z największych projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego obejmujący swym zasięgiem całą Europę, którego celem jest wsparcie zielonej, społecznej i cyfrowej transformacji. Projekt ma za zadanie mobilizować oraz wzmacniać w Europie ruch oparty na dziedzictwie kulturowym.

czytaj więcej

Heritage Conversations

Cykl dyskusji prowadzonych przez krakowski zespół Europa Nostra Heritage Hub. Ich celem jest propagowanie dobrych praktyk w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego w Europie Środkowo-Wschodniej oraz podkreślanie roli organizacji pozarządowych w zarządzaniu, ochronie, promocji i edukacji na rzecz dziedzictwa.

czytaj więcej

7 Most Endangered

Program Siedmiu Najbardziej Zagrożonych [7 Most Endangered Programme] to kampania społeczeństwa obywatelskiego na rzecz ratowania zagrożonego dziedzictwa Europy. Program podnosi świadomość, dokonuje niezależnych ocen technicznych, proponuje zalecenia dotyczące podejmowanych działań oraz stara się uzyskiwać poparcie dla ratowania wybranych zagrożonych miejsc.

czytaj więcej

Holistic Heritage

Posłuchaj naszej nowej serii podcastów. Holistic Heritage to rozmowy, opinie i przemyślenia na temat dziedzictwa Europy Środkowo-Wschodniej.

czytaj więcej