Heritage Conversations

HomepageHeritage Conversations

Dyskusje i rozmowy prowadzone przez krakowski zespół Europa Nostra Heritage Hub. Ich celem jest propagowanie dobrych praktyk w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego w Europie Środkowo-Wschodniej oraz podkreślanie roli organizacji pozarządowych w zarządzaniu, ochronie, promocji i edukacji na rzecz dziedzictwa. Konwersacje budują świadomość dobrych praktyk w zakresie dziedzictwa i wprowadzają krytyczne podejście.

Rozmowy realizowane są naprzemiennie w Krakowie (nagrania dostępne on-line) oraz on-line.

Linie tematyczne:

Heritage lessons | Lekcje dziedzictwa

Wywiady z laureatami European Heritage Awards | Europa Nostra Awards. Rozmowy są okazją do szerokiego zaprezentowania i omówienia dobrych praktyk z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a także wybranych przykładów z innych części Europy, które mogą stanowić ważną lekcję dla regionu.

Changemakers | Liderzy zmian

Rozmowy z liderami zmian w obszarze dziedzictwa.

Civil society and heritage | Społeczeństwo obywatelskie i dziedzictwo

Dyskusje na temat roli trzeciego sektora w poszczególnych krajach regionu w kontekście różnych aspektów pracy związanej z ochroną, zarządzaniem i promocją dziedzictwa.

Power from Kraków | Moc dziedzictwa z Krakowa

Dyskusje panelowe poświęcone krakowskim projektom – lekcje z Krakowa, szukanie analogii w innych miejscach, potencjał dla przyszłych projektów.