Power from Kraków [Moc dziedzictwa z Krakowa]

HomepagePower from Kraków

Katalog miejskich wyzwań

Rozmowa o wyzwaniach, przed jakimi stoi dzisiaj dziedzictwo, ludzie, organizacje pozarządowe i samorząd w zakresie ochrony i zarządzania z perspektywy Krakowa. Katalog tych wyzwań jest długi. Część z nich znamy dobrze, są z nami od lat, inne pojawiły się niedawno, wywołane pandemią, sytuacją geopolityczną.

Presja cywilizacyjna i konflikty mają przemożny wpływ na planowanie miejskie i kontrola – w jakim punkcie dzisiaj jesteśmy? Turystyfikacja. Rezyliencja. Klimat Rola Krakowa wobec Europy Środkowej. To wybrane wątki dyskusji z Robertem Piaskowskim, Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i profesorem Jackiem Purchlą, Prezesem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Wiceprezydentem Europa Nostra. Prowadzenie: dr Katarzyna Jagodzińska, kierowniczka Europa Nostra Heritage Hub in Kraków