Krakowskie Forum Dziedzictwa

HomepageKrakowskie Forum Dziedzictwa

Krakowskie Forum Dziedzictwa skupia organizacje dziedzictwa z sektora pozarządowego.

Celem Forum jest integracja oraz wspólne wypracowanie zakresu wzajemnej współpracy na rzecz dziedzictwa Krakowa. Stworzenie forum sieciującego krakowskie organizacje obywatelskie działające na rzecz dziedzictwa jest istotnym elementem polityki kulturalnej Krakowa. Chcielibyśmy, aby była to nie tylko platforma dyskusji i wymiany poglądów, ale także formułowania potrzeb, poszukiwania rozwiązań i zabierania głosu w kwestiach ważnych dla dziedzictwa miasta.

To istotny głos także dla Europa Nostra, który za pośrednictwem Krakowskiego Huba Dziedzictwa będzie przekazywany do centrali organizacji w Hadze. Europa Nostra jako organizacja rzecznicza współpracująca z Komisją Europejską, Radą Europy, UNESCO i innymi organami międzynarodowymi poszukuje lepszych rozwiązań – organizacyjnych, finansowych, komunikacyjnych – dla sektora dziedzictwa w skali całej Europy.

Relacje z dotychczasowych spotkań

Działajmy razem