Spotkanie krakowskich organizacji dziedzictwa

HomepageSpotkanie krakowskich organizacji dziedzictwa

13 grudnia 2023 zainaugurowaliśmy regularne spotkania krakowskich organizacji dziedzictwa z sektora pozarządowego. Ich celem jest wzajemne poznanie się, sieciowanie, dyskusje wokół tematów ważnych dla organizacji obywatelskich oraz wspólne działania w ramach projektów. W pierwszym spotkaniu wzięły udział trzydzieści trzy osoby z dwudziestu czterech organizacji.

Stworzenie sieci krakowskich organizacji obywatelskich działających na rzecz dziedzictwa jest istotnym elementem polityki kulturalnej Krakowa. Chcielibyśmy, aby była to nie tylko platforma wymiany poglądów, ale także formułowania potrzeb, poszukiwania rozwiązań i zabierania głosu w kwestiach ważnych dla dziedzictwa miasta. To istotny głos także dla Europa Nostra, który za pośrednictwem naszego Huba będzie przekazywany do centrali organizacji w Hadze. Europa Nostra jako organizacja rzecznicza współpracująca z Komisją Europejską, Radą Europy, UNESCO i innymi organami międzynarodowymi poszukuje lepszych rozwiązań – organizacyjnych, finansowych, komunikacyjnych – dla sektora dziedzictwa w skali całej Europy.

I spotkanie krakowskich organizacji dziedzictwa_13.12 (14)

Pierwsze krakowskie spotkanie organizacji dziedzictwa przebiegło w formule dyskusji przy trzech stołach na temat projektów realizowanych przez krakowskie organizacje w kontekście trzech obszarów – społecznego, cyfrowego i zielonego. Było to bezpośrednie odniesienie do projektu badawczego „Mapowanie pozarządowego sektora dziedzictwa w Europie Środkowo-Wschodniej”, który Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie realizuje aktualnie w ramach europejskiego projektu European Heritage Hub. Jego myślą przewodnią jest potrójna transformacja: zielona, cyfrowa i społeczna – zmiany zachodzące w obrębie każdej z tych dziedzin z osobna, ale także ich przenikanie się. Współcześnie, aby stawić czoła szeregom wyzwań związanym m.in. ze zmianami klimatycznymi, nowymi technologiami czy migracjami, muszą się z nią zmierzyć również organizacje pozarządowe.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji zajmujących się historią i dziedzictwem poszczególnych dzielnic Krakowa, ochroną obiektów zabytkowych, kolekcjonowaniem obiektów kultury materialnej, promocją dziedzictwa, edukacją i animacją w zakresie dziedzictwa czy badaniami dotyczącymi kultury i dziedzictwa. Mimo różnorodności tych organizacji, bardzo wiele z nich łączy działania wykraczające poza jeden obszar – społeczne z cyfrowymi i zielonymi.

Przestrzenią dla spotkania była siedziba Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, które jest operatorem Huba. Zgromadzonych przywitał dr Michał Niezabitowski, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, a dyskusje przy trzech stołach poprowadziły dr Katarzyna Jagodzińska, kierowniczka Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie, dr Joanna Sanetra-Szeliga, zastępczyni kierowniczki Huba oraz dr Aleksandra Janus współkierująca Centrum Cyfrowym, które jest naszym partnerem w projekcie mapowania sektora pozarządowego w regionie.

W pierwszym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących organizacji: Federacja Polsko-Węgierska im. Bálinta Balassiego, FestivALT, Fundacja Bookowy Dom, Fundacja Ecotravel, Fundacja im. Zofii i Jana Włodków, Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa, Fundacja Kultura i Miejsce, Fundacja Muzeum HERstorii Sztuki, Fundacja Muzeum Komiksu, Fundacja Promocji Nowej Huty, Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne, Fundacja Zbiorów Rodziny Sosenków / Muzeum Zabawek w Krakowie, Ośrodek Żywa Pracownia, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Odział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie – Odział Kraków, Stowarzyszenie 12 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego, Stowarzyszenie Instytut Badań Organizacji Kultury, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków – Oddział Krakowski, Stowarzyszenie Podgórze.pl, Stowarzyszenie ROZSTAJE: u ZBIEGU KULTUR i TRADYCJI, Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce, Teatr Złoty Róg w Bronowicach, Towarzystwo Przyjaciół Bronowic, Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia.