EUROPA NOSTRA

HomepageEuropa Nostra

Co robimy?

Europa Nostra jest ogólnoeuropejską federacją organizacji i instytucji zajmujących się dziedzictwem kulturowym i naturalnym. Została założona 29 listopada 1963 roku w Paryżu i od tego czasu propaguje, chroni i działa na rzecz dziedzictwa. Europa Nostra, której członkowie działają w ponad czterdziestu krajach, jest uznawana za największą i najbardziej reprezentatywną sieć dziedzictwa kulturowego w Europie Utrzymuje bliskie stosunki z Unią Europejską, Radą Europy, UNESCO i innymi organami międzynarodowymi.

Członkowie Europa Nostra tworzą wspólnie sieć dialogu i debaty, promują najlepsze osiągnięcia z zakresu dziedzictwa, prowadzą kampanię przeciwko zagrożeniom dla obiektów dziedzictwa, miejsc i krajobrazów oraz lobbują na rzecz zrównoważonej polityki i wysokich standardów jakości w odniesieniu do dziedzictwa.

Misja

  • To give shape and voice to an ever-growing citizens’ movement to support cultural
    and natural heritage across Europe
  • To be forceful advocates of heritage – with its multiple benefits for our economy,
    society, culture and the environment – towards policy-makers at all levels of governance.
  • Promować najlepsze praktyki z zakresu dziedzictwa w całej Europie.
  • To campaign to save Europe’s most endangered heritage sites and support actions led
    by Europa Nostra’s member organisations.