Kraków

HomepageKraków

9 maja 2022, w Dniu Europy, list intencyjny w sprawie utworzenia w Krakowie Europa Nostra Heritage Hub for Central and Eastern Europe podpisali prezydent Krakowa, prof. Jacek Majchrowski i prof. Hermann Parzinger – prezydent wykonawczy Europa Nostra.

Wybór Krakowa na partnera Europa Nostra w misji propagowania i rzecznictwa dla dziedzictwa na poziomie paneuropejskim nie był przypadkowy. Podczas 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, której gospodarzem w 2017 roku był Kraków, po raz pierwszy w historii Komitetu głos zabrały organizacje pozarządowe. Ich przesłanie na posiedzeniu odczytała Sekretarz Generalna Europa Nostra, Sneška Quaedvlieg-Mihailović. Działalność Huba w Krakowie jest kolejnym krokiem na rzecz wzmacniania pozycji organizacji pozarządowych zajmujących się dziedzictwem kulturowym, których tradycja w mieście sięga XIX w.

Europa Nostra Heritage Hub został pomyślany jako wizytówka Krakowa w zakresie działań prowadzonych na polu dziedzictwa kulturowego przez organizacje pozarządowe. Działania podejmowane przez Hub będą miały charakter dwukierunkowy – z jednej strony mają służyć realizacji celów Europa Nostra w skali Europy Środkowej i Wschodniej, Polski i Krakowa (transfer wiedzy i kompetencji, sieciowanie), a z drugiej włączać osiągnięcia Krakowa w zakresie dziedzictwa kulturowego w obieg międzynarodowy. Działalność Huba sprawi, że Kraków stanie się jednym najważniejszych obywatelskich ośrodków dziedzictwa w Europie – obok Hagi i Brukseli, gdzie działa sekretariat Europa Nostra, Aten, gdzie także działa regionalny hub oraz kolejnych miast, jak Wenecja i Lizbona, które czynią starania o utworzenie takich europejskich biur.

W konkursie rozpisanym przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa na operatora Huba wyłonione zostało Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.