Krakowskie Forum Dziedzictwa działa i zaprasza

HomepageKrakowskie Forum Dziedzictwa działa i zaprasza

31 stycznia 2024 roku odbyło się drugie spotkanie krakowskich organizacji dziedzictwa z sektora pozarządowego. Zainicjowana i prowadzona przez Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie przestrzeń do rozmowy działa pod nazwą Krakowskie Forum Dziedzictwa. Tematem spotkania było dziedzictwo niematerialne Krakowa. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele niemal trzydziestu organizacji obywatelskich.

Uczestnicy spotkania wspólnie zastanawiali się nad tym, czym dla nich jest dziedzictwo niematerialne Krakowa oraz dlaczego jego konkretne przejawy są dla nich ważne. W jaki sposób świadczą o charakterze naszego miasta, stanowiąc o tym, co istotne dla tożsamości krakowskich wspólnot. Jak sektor pozarządowy przyczynia się do ich ochrony, rozwoju i promocji. Czy istnieją obszary, które wymagają szczególnego wsparcia, działań wspólnych. Temat drugiego forum nie został wyczerpany i będzie kontynuowany na kolejnym spotkaniu, które zostało zaplanowane na 28 lutego.

Kontekstem dla podjęcia tematu krakowskiego dziedzictwa niematerialnego jest powołany w grudniu ubiegłego roku przez Prezydenta Miasta Krakowa Zespół ds. Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa. Powstał w 20. rocznicę przyjęcia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz w roku obchodów 45 lat od wpisania centrum Krakowa na Listę światowego dziedzictwa. Prace Zespołu mają pomóc nie tylko we wskazaniu kolejnych przejawów dziedzictwa niematerialnego, które mogłyby trafić na krajowe i międzynarodowe listy, ale przede wszystkim przyczynić się do zwiększenia ich widoczności i znajomości w przestrzeni publicznej.

Kierowniczka Europa Nostra Heritage Hub, dr Katarzyna Jagodzińska, która jest jednocześnie członkinią wspomnianego zespołu, mówi: „Jako organizacja pozarządowa zajmująca się dziedzictwem, której celem jest łączenie i animowanie dyskusji, stworzyliśmy przestrzeń do rozmowy i zaprosiliśmy do niej przedstawicieli krakowskich organizacji obywatelskich. Celem naszej codziennej aktywności są działania – w zależności od profilu – na rzecz animacji, zachowania, edukacji, komunikacji, dokumentacji, zarządzania itd. dziedzictwem Krakowa i w Krakowie. Uznaliśmy, że skoro łączy nas troska o dziedzictwo miasta i dziedzictwo w mieście, to będziemy dyskutować nad tematami, które są aktualnie ważne dla debaty publicznej i które stanowią wyzwania dla sektora pozarządowego. Aby formułować wspólny głos, aby zastanawiać się nad rozwiązaniami, ale też po prostu, aby się poznać. Dziedzictwo niematerialne to temat wskazany niedawno przez władze miasta jako jeden z ważnych elementów polityki miasta, stąd taka propozycja do dyskusji na początek”.

Krakowskie Forum Dziedzictwa (2)

W drugim spotkaniu Krakowskiego Forum Dziedzictwa uczestniczyli przedstawiciele następujących organizacji:

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie, Towarzystwo Przyjaciół Bronowic, Federacja Polsko-Węgierska im. Bálinta Balassiego, FestivALT, Fundacja im. Zofii i Jana Włodków, Fundacja Muzeum HERstorii Sztuki, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie – Oddział Kraków, Stowarzyszenie Instytut Badań Organizacji Kultury, Stowarzyszenie Podgórze.pl, , JCC Krakow – Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie, Fundacja Fort Kosocice, Imago Centrum Sztuki Ludowej, Stowarzyszenie Miłośników Tradycyjnego Rękodzieła Ludowego i Artystycznego LUD-Art, Stowarzyszenie Artystyczne „Porta Musicae”, Związek Ukraińców w Polsce – Kraków, Balet Dworski Cracovia Danza, Fundacja na Rzecz Rozpowszechniania i Promocji Tańców Historycznych i Kultury Dworskiej ARDENTE SOLE, Fundacja Pełna Życia – Fort Sztuki i Życia, Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute, Fundacja Promocji Wyrobów Rzemieślniczych, Cech Rzemiosł Spożywczych, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce – Oddział w Krakowie, Stowarzyszenie Ochrony Sikornika.

Urząd Miasta Krakowa reprezentowali Krzysztof Żwirski z Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Mateusz Drożdż z Wydziału ds. Turystyki.

Serdecznie zapraszamy do dołączenia do Krakowskiego Forum Dziedzictwa wszystkie chętne organizacje działające na rzecz dziedzictwa naszego miasta. Chęć udziału w kolejnym spotkaniu prosimy zgłosić do koordynującej prace forum dr Joanny Dziadowiec-Greganićjoanna.dziadowiec@heritagehubkrakow.org.