Krakowskie Forum Dziedzictwa o archiwistyce społecznej

HomepageKrakowskie Forum Dziedzictwa o archiwistyce społecznej

24 kwietnia 2024 roku Krakowskie Forum Dziedzictwa spotkało się po raz piąty. Tym razem przedstawiciele organizacji dziedzictwa z sektora pozarządowego uczestniczyli w szkoleniu z zakresu archiwistyki społecznej, które przeprowadziło Centrum Archiwistyki Społecznej.

Archiwistyka społeczna staje się w Polsce coraz bardziej popularna. Archiwa społeczne to oddolne inicjatywy na rzecz dziedzictwa, które odkrywają lokalne historie, gromadzą pamiątki i zbiory, a także aktywizują społeczność wokół wspólnej historii. Spośród siedmiuset archiwów społecznych istniejących w naszym kraju wiele prowadzonych jest przez organizacje pozarządowe. Centrum Archiwistyki Społecznej to instytucja kultury wspierająca oddolny ruch archiwistyki społecznej w całej Polsce. Dzieli się wiedzą, inspiruje i wspiera inicjatywy archiwistów społecznych.

Szkolenie „Archiwum społeczne – dziedzictwo, pamięć i budowanie wspólnoty” poprowadziła Adriana Kapała, historyczka, archiwistka, koordynatorka edukacji i historii mówionej w Centrum Archiwistyki Społecznej, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak założyć archiwum społeczne, co w nim gromadzić i jakimi sposobami, czym jest Otwarty System Archiwizacji, jak korzystać z portalu Zbiory Społeczne oraz jak rozpocząć nagrywanie historii mówionych.

W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja na temat archiwistyki społecznej jako obywatelskiej formy ochrony dziedzictwa, podczas której uczestnicy podzielili się własnymi doświadczeniami w prowadzenia archiwum oraz nagrywaniu lokalnych historii mówionych.

Partnerstwo Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie z Centrum Archiwistyki Społecznej w Warszawie zakłada m.in. prowadzenie wspólnych działań na rzecz zachowania, opracowywania, udostępniania i promowania zbiorów archiwalnych dotyczących ochrony, zarządzania i popularyzacji dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań organizacji obywatelskich oraz grup nieformalnych zajmujących się dziedzictwem oraz popularyzacja archiwistyki społecznej. W ramach niniejszej współpracy Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie rozpoczyna tworzenie cyfrowego archiwum społecznego dokumentującego aktywistyczną działalność na rzecz dziedzictwa kulturowego i naturalnego w Europie Środkowej i Wschodniej.

W piątym spotkaniu Krakowskiego Forum Dziedzictwa uczestniczyli przedstawiciele następujących organizacji oraz inicjatyw:

Fundacja Czas Wolny, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego i Dialogu Międzykulturowego – Cooperantis, Stowarzyszenie Willa Decjusza, Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute, Związek Ukraińców w Polsce – Kraków, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Oddział w Krakowie, Stowarzyszenie Instytut Badań Organizacji Kultury, Federacja Polsko-Węgierska im. Bálinta Balassiego, Nowa Huta mniej znana, JCC Krakow – Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie, Stowarzyszenie FestivALT, Muzeum Zabawek w Krakowie i Fundacja Zbiorów Rodziny Sosenków, Fundacja Promocji Wyrobów Rzemieślniczych, Cech Rzemiosł Spożywczych, Teatr Złoty Róg w Bronowicach przy Towarzystwie Przyjaciół Bronowic, Dom Tańca Kraków Fundacja Fly with Art, Galeria BB, Fundacja Pełna Życia – Fort Sztuki i Życia.

W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa z Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego i z Wydziału ds. Turystyki.

Serdecznie zapraszamy do dołączenia do Krakowskiego Forum Dziedzictwa wszystkie chętne organizacje oraz grupy nieformalne działające na rzecz dziedzictwa naszego miasta. Chęć udziału w kolejnym spotkaniu prosimy zgłosić do koordynującej prace forum dr Joanny Dziadowiec-Greganić: joanna.dziadowiec@heritagehubkrakow.org.