Porozumienie o współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej

HomepagePorozumienie o współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej

9 stycznia 2024 roku Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie zawarło porozumienie o współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej w Warszawie. Porozumienie zakłada m.in. utworzenie archiwum społecznego aktywizmu na rzecz dziedzictwa w Europie Środkowej i Wschodniej.

Porozumienie podpisały Katarzyna Ziętal, dyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej oraz dr Katarzyna Jagodzińska, kierowniczka Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie.

Celem porozumienia jest prowadzenie wspólnych działań na rzecz zachowania, opracowywania, udostępniania i promowania zbiorów archiwalnych dotyczących ochrony, zarządzania i popularyzacji dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań organizacji obywatelskich oraz grup nieformalnych zajmujących się dziedzictwem oraz popularyzacja archiwistyki społecznej. W ramach podjętej współpracy Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie rozpocznie tworzenie cyfrowego archiwum społecznego dokumentującego aktywistyczną działalność na rzecz dziedzictwa kulturowego i naturalnego w Europie Środkowej i Wschodniej.

fot. Andrzej Konopka