Wizyta w Centrum Archiwistyki Społecznej w Warszawie

HomepageWizyta w Centrum Archiwistyki Społecznej w Warszawie

18 grudnia 2023 roku zespół Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie gościł w siedzibie Centrum Archiwistyki Społecznej w Warszawie. Celem wizyty było wytyczenie kierunków wspólnych działań w zakresie rozwijania społecznego archiwum.

Spotkanie było okazją do dyskusji na temat identyfikacji archiwów społecznych w Europie Środkowo-Wschodniej (jest to pojęcie nieprecyzyjne, funkcjonujące w różnych krajach pod różnymi nazwami, a forma organizacyjna takich archiwów ma różny charakter) oraz możliwości włączenia ich do projektu badawczego „Mapowanie pozarządowego sektora dziedzictwa w Europie Środkowo-Wschodniej”, który nasz Hub realizuje aktualnie w ramach europejskiego projektu European Heritage Hub. Ponadto w planach jest utworzenie archiwum społecznego dedykowanego dziedzictwu Europy Środkowo-Wschodniej.

W spotkaniu ze strony Centrum Archiwistyki Społecznej udział wzięły Małgorzata Pankowska-Dowgiało, kierowniczka Działu Rozwoju Kompetencji Archiwistów Społecznych, Joanna Michałowska, koordynatorka sieci konsultacyjnej w Dziale Rozwoju Kompetencji Archiwistów Społecznych, Adriana Kapała, koordynatorka szkoleń i edukacji w Dziale Rozwoju Kompetencji Archiwistów Społecznych, Marta Przybyło, specjalistka w Dziale Rozwoju Kompetencji Archiwistów Społecznych oraz ze strony Huba Europa Nostra dr Katarzyna Jagodzińska i dr Joanna Dziadowiec-Greganić.