KU STRATEGII OCHRONY I PROMOCJI KULINARNEGO DZIEDZICTWA KRAKOWA

HomepageKu strategii ochrony i promocji kulinarnego dziedzictwa Krakowa

19 czerwca Krakowskie Forum Dziedzictwa spotkało się ostatni raz przed przerwą wakacyjną. Ponad 40 przedstawicieli krakowskich organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, instytucji oraz Urzędu Miasta Krakowa, zgromadzonych w Cechu Rzemiosł Spożywczych, kontynuowało temat ochrony i promocji kulinarnego dziedzictwa Krakowa, pracując nad zbiorem rekomendacji dla władz Krakowa oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Na początku spotkania uczestnicy wzięli udział w anonimowej ankiecie, wskazując potrawy kojarzące się z Krakowem, reprezentatywne miejsca kulinarnego dziedzictwa oraz charakterystyczne wydarzenia i święta kulinarne. Wśród najczęściej wymienianych potraw znalazły się maczanka krakowska i obwarzanek krakowski. Uczestnicy wspomnieli również takie specjały jak piszinger, sernik krakowski, ciasteczka grylażowe, małdrzyki, knedliki, miodek turecki, kiełbasa krakowska, żurek, zupa kminkowa oraz kiszone głąbiki krakowskie. Wskazano także kuchnię żydowską i placek po węgiersku.

Wśród miejsc znalazły się konkretne restauracje, bary mleczne i kawowe, cukiernie, place targowe oraz miejsca takie jak Hala Targowa, Rynek Główny, Wawel, Mały Rynek, Plac Wolnica, Kazimierz i Kleparz. Wydarzenia, które wywołały największe skojarzenia, to Festiwal Pierogów, Dzień Obwarzanka, Święto Chleba, Emaus, Rękawka, Wigilia na Rynku Głównym, Uczta na Wawelu oraz różne sezonowe kiermasze i warsztaty kulinarne. Dyskusja rozpoczęła się od tych odpowiedzi i stała się punktem wyjścia do stworzenia kanonu kulinarnego dziedzictwa Krakowa.

Następnie uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie ochrony i promocji krakowskiego dziedzictwa kulinarnego. Przedstawiono działalność różnych organizacji, takich jak Fundacja Promocji Wyrobów Rzemieślniczych, Cech Rzemiosł Spożywczych, projekt mapowania dziedzictwa kulinarnego Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, projekt „Jadalny Kraków” Zarządu Zieleni Miejskiej, Żywe Muzeum Obwarzanka oraz inne inicjatywy kulinarne.

Zdefiniowano problem braku komunikacji i wiedzy o realizowanych inicjatywach oraz brak kontynuacji działań po zakończeniu projektów. Dyskutowano o zasadności stworzenia bazy projektów dotyczących krakowskiego dziedzictwa kulinarnego oraz biblioteki publikacji na ten temat. Podkreślono także potrzebę uwzględnienia perspektywy osób stosujących dietę wegetariańską i wegańską oraz zmian nawyków żywieniowych w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Podczas wakacji uczestnicy będą kontynuować prace nad dokumentem rekomendacyjnym w formie online. Kolejne Forum, podsumowujące prace i zatwierdzające dokument, odbędzie się we wrześniu.

Wszystkich zainteresowanych dziedzictwem Krakowa zapraszamy do dzielenia się spostrzeżeniami i propozycjami rozwiązań oraz dołączenia do Krakowskiego Forum Dziedzictwa. Kontakt: dr Joanna Dziadowiec-Greganić, joanna.dziadowiec@heritagehubkrakow.org.