Badanie organizacji dziedzictwa: zapraszamy do wypełnienia ankiety

HomepageBadanie organizacji dziedzictwa: zapraszamy do wypełnienia ankiety

Zapraszamy do udziału w badaniu zbierającym dane na temat pozarządowego sektora dziedzictwa w Europie Środkowej i Wschodniej. Badanie ma na celu poznanie wielkości i charakteru tego sektora oraz wyzwań i możliwości, jakie przed nim stoją. Wyniki ankiety będą częścią raportu przygotowywanego w ramach projektu Mapowanie pozarządowego sektora dziedzictwa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Projekt obejmuje badania statystyczne, ankietę, dyskusje grupowe i wywiady indywidualne, a jego efektem będzie raport, który udostępnimy wiosną 2025 roku. Ankieta jest dostępna w 11 językach. Jej wypełnienie zajmuje około 15 minut.

Termin: 31 marca 2024 r.

Prosimy o udostępnienie linku do ankiety innym organizacjom pozarządowym zajmującym się dziedzictwem kulturowym w regionie.

Mapowanie pozarządowego sektora dziedzictwa w Europie Środkowo-Wschodniej realizowane jest w ramach wielkiego europejskiego projektu European Heritage Hub finansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest wsparcie zielonej, społecznej i cyfrowej transformacji.

Jeśli wybranym językiem jest białoruski, kliknij tutaj.