Cultural Deal for Europe

HomepageCultural Deal for Europe

Annual Policy Conversation 2023. Wtorek, 28 lutego 2023, 15:00-18:00, BOZAR, Bruksela

Aby wziąć udział online, zarejestruj się do 27 lutego do godziny 11:00 (link poniżej). Wydarzenie w języku angielskim

Niedawno zainicjowany Cultural Deal for Europe [Europejski Ład Kulturalny] zawiera propozycje umieszczenia kultury w centrum polityki Unii Europejskiej. 28 lutego trzy organizacje stojące za kampanią – Culture Action Europe, European Cultural Foundation i Europa Nostra, pełniące również funkcję koordynatora European Heritage Alliance [Europejskiego Sojuszu na rzecz Dziedzictwa] – zgromadzą posłów do Parlamentu Europejskiego i przedstawicieli ekosystemu kulturowego, aby podjąć ten kluczowy problem.

Kampania Cultural Deal for Europe, rozpoczęta po raz pierwszy w 2020 r. w pierwszych miesiącach pandemii, została w tym roku odnowiona, aby odzwierciedlać zmieniający się świat oraz nowe unijne i światowe trendy.

Celem debaty politycznej w Brukseli jest dyskusja o tym, w jaki sposób uwolnić dla Europy siłę tkwiącą w kulturze. Cultural Deal for Europe przekonuje, że kultura jest fundamentalną wartością dla demokracji i zasługuje na centralne miejsce w przyszłości Europy. Kamieniem milowym będą wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. oraz mający się wkrótce rozpocząć przegląd śródokresowy wieloletnich ram finansowych. Kultura i dziedzictwo kulturowe muszą być obecne się w centrum toczących się debat i negocjacji.

Rejestracja

Rejestracja jest możliwa przez formularz poniżej:

Registration form

Program spotkania

14:30 – 14:55
Arrival of participants at BOZAR, Room “Ter Arken”. No entry after 15.00.

15.00 – 15.10
Opening by moderator Katy Lee, journalist, The Europeans, and welcoming words and introduction by the partners – Lars Ebert, Secretary General CAE, André Wilkens, Director ECF, Sneška Quaedvlieg-Mihailovic, Secretary General Europa Nostra

15:10 – 15:20
Opening words by European Commission (tbc)

15:20 – 15:35

Moderator introduces the contributors on stage and explains the rules of the Q&A (questions will be taken from both the audience in the room and that online).

15:35 – 17:05
Moderated Town Hall discussion with MEPs on stage (Q&A)

17:05 – 17:15
Closing remarks by MEP Sabine Verheyen (Chair, EP Committee on Culture and Education)

17:15 – 17:30

Wrap up