Dziedzictwo jako pomost na rzecz pokoju i pojednania

HomepageDziedzictwo jako pomost na rzecz pokoju i pojednania

16 listopada 2023 r. Europa Nostra zorganizowała webinar #Youth4Heritage: „Dziedzictwo jako pomost na rzecz pokoju i pojednania. Wymiana doświadczeń – łączenie zasobów”.

Celem wydarzenia było zgromadzenie ekspertów specjalizujących się w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz budowania pokoju. Założeniem organizatorów była integracja środowiska poprzez zaproszenie do wspólnej dyskusji zarówno doświadczonych profesjonalistów, jak i początkujących specjalistów. W ten sposób organizatorzy chcieli zainspirować i wesprzeć wymianę pomysłów dotyczących dziedzictwa jako medium dla pokoju i pojednania. Poprzez tego typu przedsięwzięcia Europa Nostra stara się podążać ścieżką, która uznaje znaczenie dziedzictwa kulturowego Europy, jednocześnie aktywnie pracując na rzecz zagojenia przeszłych i obecnych ran.

Organizatorzy zgromadzili 40 prelegentów w 4 pokojach tematycznych. Każdy poświęcony był konkretnemu regionowi Europy. Dyskusje skupiały się na regionie Kaukazu, Ukrainie i Mołdawii, Bałkanach Zachodnich oraz południowo-wschodnim regionie Morza Śródziemnego. Każda dyskusja tematyczna moderowana była przez eksperta specjalizującego się w danym regionie z asystą wybranego Ambasadora Dziedzictwa Europejskiego i Młodzieży (EHYA) pełniącego rolę sprawozdawcy.

Podczas sesji zamykającej Ambasadorzy Dziedzictwa Europejskiego i Młodzieży zaprezentowali wyniki osiągnięte w każdym z pokoi tematycznych. Wydarzenie zakończyła dyskusja podsumowująca z udziałem Sekretarz Generalnej Europa Nostra, Sneški Quaedvlieg-Mihailović oraz przedstawicieli regionalnych hubów Europa Nostra z Krakowa, Aten i Nikozji. Kraków Heritage Hub reprezentowała zastępczyni kierowniczki, dr Joanna Sanetra-Szeliga.

Webinar został zorganizowany w ramach projektu sieciującego Europa Nostra European Cultural Heritage Agora współfinansowanego przez program Unii Europejskiej Kreatywna Europa.

Program