EUrOPEAN HErITAGE HUB UrUCHOMIŁo FOrUM SPOŁECZNE

HomepageEuropean Heritage Hub uruchomiło Forum Społeczne

European Heritage Hub uruchomiło Forum Społeczne, pilotażowy projekt przeznaczony dla specjalistów i entuzjastów dziedzictwa. Ta społeczność internetowa oferuje użytkownikom dedykowaną przestrzeń, umożliwiającą łączenie się z rówieśnikami, rozwijania sieci oraz współpracę nad tematami kluczowymi dla kultury i dziedzictwa kulturowego. Rejestracja i utworzenie profilu jest łatwe i bezpłatne dla każdego.

Forum Społeczne jest projektem opracowanym w ramach European Heritage Hub i współfinansowanym przez Unię Europejską, Społeczne Forum wspiera misję European Heritage Hub polegającą na łączeniu podmiotów i inicjatyw związanych z dziedzictwem na całym kontynencie. Inicjatywa ta ma na celu budowanie potencjału do działania i rzecznictwa na rzecz wspierania transformacji ekologicznych, cyfrowych i społecznych w naszym społeczeństwie – tematów, które mają kluczowe znaczenie dla dyskusji w ramach Forum Społecznego.

Dostęp do Forum Społecznego można uzyskać bezpośrednio ze strony internetowej European Heritage Hub

Dołącz do dynamicznej sieci online profesjonalistów i entuzjastów dziedzictwa z całej Europy i nie tylko!