Globalna kampania na rzecz włączenia dziedzictwa kulturowego i kultury do polityki klimatycznej

HomepageGlobalna kampania na rzecz włączenia dziedzictwa kulturowego i kultury do polityki klimatycznej

Według UNESCO 1 na 6 obiektów dziedzictwa kulturowego jest zagrożony zmianami klimatycznymi. Z tego względu, biorąc pod uwagę zarówno wpływ, jak i rozwiązania, należy uwzględnić dziedzictwo w polityce i planowaniu klimatycznym. W zeszłym tygodniu wraz z licznymi partnerami z całego świata, jako jeden z sygnatariuszy założycieli, ogłosiliśmy Globalne Wezwanie do Działania, w którym wzywamy Konwencję ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), aby umieściła dziedzictwo kulturowe, sztukę i przemysł kreatywny w centrum działań klimatycznych.

Wezwanie do Działania ma na celu zaapelowanie o przełomową decyzję w sprawie „Wspólnych prac nad kulturą i działaniami na rzecz klimatu” podczas Konferencji Klimatycznej ONZ COP28, która odbędzie się w Dubaju w dniach 30 listopada–12 grudnia. Dzięki temu rządy krajowe mogą zwrócić się do Agencji Klimatycznej ONZ o wspólne rozwiązanie problemu krytycznej luki jaką w tym przypadku jest skrzyżowania kultury i działań klimatycznych. Inicjatywa ta może utorować drogę do wdrożenia nowego, przełomowego planu prac ONZ dotyczącego kultury, dziedzictwa i działań klimatycznych podczas przyszłorocznej Konferencji Klimatycznej ONZ (COP29).

w Europie kampania realizowana jest pod przewodnictwem Europejskiego Huba Dziedzictwa. Sam projekt Wezwania do Działania został ogłoszony i omówiony podczas Forum Europejskiego Huba Dziedzictwa „Reimagining the Anthropocene: Putting Culture and Heritage at the Heart of Climate”, które odbyło się we wrześniu 2023 r. w Wenecji.

Wezwanie do Działania jest teraz otwarte dla szerokiej społeczności.