Granty badawcze w Archiwum Historycznym UE: trwa nabór

HomepageGranty badawcze w Archiwum Historycznym UE: trwa nabór

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (IVF) oraz Europejski Instytut Uniwersytecki (EUI) oferują granty dla doktorantów z Europy Środkowo-Wschodniej zainteresowanych integracją europejską oraz prowadzeniem badań w Archiwum Historycznym Unii Europejskiej (HAEU). Wybrani kandydaci otrzymają granty badawcze w wysokości 5.000 € na pokrycie wszystkich kosztów badań. Termin składania wniosków do programu grantowego upływa 30 kwietnia 2023 roku. Kandydaci mogą aplikować za pośrednictwem internetowego formularza aplikacyjnego HAEU.

Program grantowy zapewnia młodym naukowcom z Czech, Węgier, Polski, Słowacji, Bałkanów Zachodnich oraz regionów Partnerstwa Wschodniego unikalne doświadczenie badawcze w HAEU, osadzone w międzynarodowej społeczności naukowej EUI we Florencji. Zwycięscy przygotują publikację (pracę dyplomową, rozprawę, książkę lub artykuł naukowy) w dowolnej dyscyplinie nauk humanistycznych i społecznych (np. prawo, historia, politologia, ekonomia, socjologia, administracja publiczna) dotyczącą integracji europejskiej.

Archiwa Historyczne Unii Europejskiej (HAEU) powstały w 1983 roku na mocy rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich i decyzji Komisji Wspólnot Europejskich o udostępnieniu swoich archiwów historycznych dla społeczeństwa. Podwaliny pod utworzenie Archiwum we Florencji położyło kolejne porozumienie zawarte w 1984 roku między Komisją Europejską a Europejskim Instytutem Uniwersyteckim (EUI). HAEU otworzyło swoje podwoje dla badaczy i publiczności w 1986 roku. Od tego czasu ramowa umowa o partnerstwie między EUI i Komisją Europejską z 2011 roku wzmocniła rolę archiwów historycznych w zachowaniu i udostępnianiu zasobów archiwalnych instytucji UE. HAEU gromadzi i przechowuje dokumenty osób prywatnych, ruchów społecznych, jak i organizacji międzynarodowych zaangażowanych w integrację europejską. W rezultacie ułatwia badania nad historią Unii Europejskiej, promuje zainteresowanie opinii publicznej integracją europejską i zwiększa przejrzystość funkcjonowania unijnych instytucji.

Zachęcamy do aplikowania.

Odkryj Archiwa Historyczne Unii Europejskiej