Hub Europa Nostra w Zespole ds. Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa

HomepageHub Europa Nostra w Zespole ds. Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa

Kierownicza Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie, dr Katarzyna Jagodzińska, została powołana w skład Zespołu ds. Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa. Prace zespołu zainaugurował 15 grudnia 2023 roku Prezydent Krakowa, prof. Jacek Majchrowski.

Celem zespołu będzie identyfikowanie praktyk dziedzictwa niematerialnego Krakowa, które wymagają ochrony, rekomendowanie działań z zakresu popularyzacji, edukacji czy badań. Kraków jest drugim po Warszawie miastem w Polsce, w którym taki zespół złożony z teoretyków i praktyków dziedzictwa został stworzony. Powstał w 20. rocznicę przyjęcia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz w roku obchodów 45 lat od wpisania centrum Krakowa na Listę światowego dziedzictwa.

W 2018 roku szopkarstwo krakowskie jako pierwszy polski wpis trafiło na Reprezentatywną Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości, natomiast na Krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego znajdują się Pochód Lajkonika (wpis w 2014 roku), polskie tańce narodowe – w tym krakowiak (2015) oraz krakowska koronka klockowa (2016). Prace Zespołu mają pomóc nie tylko we wskazaniu kolejnych przejawów dziedzictwa niematerialnego, które mogłyby trafić na krajowe i międzynarodowe listy, ale przede wszystkim przyczynić się do zwiększenia ich widoczności i znajomości w przestrzeni publicznej.