inHerit. Heritage in Transformation – nabór zgłoszeń

HomepageinHerit. Heritage in Transformation – nabór zgłoszeń

Nowy ośrodek Käte Hamburger Kolleg Centre for Advanced Study in Herit. Heritage in Transformation, z siedzibą w Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, zaprasza zarówno doświadczonych, jak i początkujących badaczy (post-doc) do składania wniosków o stypendia, które rozpoczną się w 2024 roku. Termin składania wniosków upływa 12 maja 2023 roku. Aplikacje powinny traktować o kwestii dziedzictwa w transformacji w relacji do jednego lub kilku tematów przewodnich Centrum: decentracja Zachodu, decentracja człowieka i transformacja wartości. Do składania wniosków szczególnie zachęca się badaczy z obszarów niedostatecznie reprezentowanych w badaniach nad dziedzictwem ze szczególnym uwzględnieniem Globalnego Południa i Europy Wschodniej.

Stypendia będą przyznawane na okres od 6 do 12 miesięcy i mogą rozpocząć się 1 kwietnia 2024 roku lub 1 października 2024 roku. Kandydaci proszeni są o składanie wniosków drogą mailową na adres: fellowships-inherit@hu-berlin.de, osoba do kontaktu – Irene Hilden: irene.hilden@hu-berlin.de. Każdego roku inHerit ma zamiar gościć około dziesięciu międzynarodowych stypendystów.

Zwycięskie projekty mają w założeniu opierać się na oryginalnych empirycznych lub archiwalnych badaniach/analizach materiałów źródłowych (które mogły być już wcześniej podejmowane) lub na pracy twórczej, a także na badaniu historycznych i społeczno-kulturowych pojęć i praktyk związanych z dziedziczeniem, dziedzictwem, wartością i czasowością – oraz powiązanych z nimi kluczowych koncepcji – poprzez podejścia alternatywne oparte na perspektywach niezachodnich, rdzennych, historycznie zmarginalizowanych lub wyobrażeniowych. Szczególnie mile widziane są projekty badające lub kreatywnie interpretujące przeobrażenia na styku coraz bardziej rozpowszechnionych na całym świecie praktyk, takich jak restytucja, digitalizacja, genetyczne badanie pochodzenia i zmian prawnych oraz te, które dotyczą doświadczeń i praktyk transregionalnych. Oczekuje się również zgłoszeń od artystów, filmowców i kuratorów.

inHerit. in Herit. Heritage in Transformation to nowe Centrum Studiów Zaawansowanych, które zajmuje się historycznymi, współczesnymi i możliwymi przyszłymi przemianami dziedzictwa. Działając w obszarze sztuki, nauk humanistycznych i społecznych, ma za zadanie rozwijać innowacyjne podejścia naukowe i twórcze, kształtując nowatorskie sposoby myślenia o dziedzictwie oraz jego tworzenia. Centrum jest finansowane przez niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych i składa się z zespołu naukowo-administracyjnego wspieranego przez międzynarodową radę doradczą.

Zachęcamy do aplikowania.