Karta megaeventów w miastach dziedzictwa

HomepageKarta megaeventów w miastach dziedzictwa

Karta megaeventów w miastach dziedzictwa to zestaw rekomendacji dla miast planujących realizację dużych wydarzeń w miastach historycznych. Powstała w ramach międzynarodowego projektu badawczego HOMEE – Heritage Opportunities/threats within Mega-Events in Europe 2018-2021 i jest efektem szerokich badań literaturowych, warsztatów Living Lab i szeregu studiów przypadków. Jej zapisy zostały zweryfikowana podczas warsztatów walidacyjnych przez ekspertów i praktyków.

Karta zawiera zasady i wskazówki mające umożliwić miastom wykorzystanie licznych możliwości wynikających z organizacji megaeventów, w tym wykorzystania lokalnego dziedzictwa, przy jego równoczesnej ochronie. Podejmuje także wiele tematów i kwestii, poczynając od nowego sposobu wykorzystania przestrzeni zabytkowych, poprzez przeciążenia obiektów historycznych wynikające z organizacji na ich terenie megaeventów, po zmiany w sposobie rozumienia i postrzegania miejsc dziedzictwa. Dokument porusza także kwestię wyzwań, które megaeventy stawiają przed samorządem lokalnym. Dokument jest skierowany zarówno do decydentów jak i organizatorów wydarzeń w miastach historycznych.

Karta zawiera trzynaście głównych zasad, ujętych w cztery główne tematy, tj.: „Kontekst ma znaczenie”, „Planowanie spuścizny”, „Zarządzanie inkluzywne” oraz „Społeczności i tożsamości”. Rozdział Karty zatytułowany „Podstawowe pojęcia” zawiera krótkie definicje najważniejszych terminów pojawiających się w dokumencie. Z kolei część zatytułowana „Migawki” prezentuje konkretne przykłady realizacji trzynastu zasad zdefiniowanych w Karcie. Przykłady udanego zastosowania tych zasad oraz krytyczna analiza innych przypadków stanowią wskazówki dla decydentów oraz organizatorów wydarzeń dotyczące dobrych praktyk, najbardziej palących problemów związanych z organizacją megaeventów oraz niewykorzystanych możliwości.

Pobierz