Kraków Heritage – nowy portal

HomepageKraków Heritage – nowy portal

W 2023 roku przypada 45. rocznica wpisu historycznego centrum Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z tej okazji Miasto Kraków uruchomiło portal Kraków Heritage prezentujący kompleksowo fenomeny dziedzictwa miasta oraz przybliżający formy jego ochrony.

Portal rozwijany jest od 15. edycji kongresu Miast Światowego Dziedzictwa Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego (OWHC) w 2018 roku, do której Kraków należy od 1995 roku, jako ważne narzędzie wspomagające prowadzenie zintegrowanego zarządzania dziedzictwem miasta.  

W swoim założeniu portal integrować ma treści rozproszone jak dotąd po różnych zakątkach sieci stanowiąc – jak informuje jego twórca – wirtualną bramę do dziedzictwa Krakowa: zarówno dla krakowian z dłuższym stażem, których ciągle potrafią zaskoczyć dzieje miasta, jak i dla tych, którzy swoją przygodę z tym miastem dopiero rozpoczynają – jako jego nowi mieszkańcy lub poszukujący turyści. Ponadto służyć ma jako informator o konkretnych programach wsparcia, o instytucjach i organizacjach zajmujących się dziedzictwem czy o problematyce ochrony dziedzictwa i konserwacji zabytków.

Portal ujmuje dziedzictwo bardzo szeroko wychodząc naprzeciw zmianom w jego postrzeganiu. Wpisuje się w refleksję traktującą przeszłość jako budulec teraźniejszości – nie tylko w wymiarze architektury różnych epok, ale również ludzi, którzy wypełniają tę przestrzeń swoją pracą i codziennymi przyzwyczajeniami, decydując o autentyczności i wyjątkowości danego miejsca. Podzielony został na dwie główne sekcje: poświęconą dziedzictwu materialnemu, ułożoną w klasycznym porządku chronologicznym oraz dziedzictwu niematerialnemu przybliżającą dorobek Krakowa w siedmiu obszarach ludzkiej kreatywności zgodnie z klasyfikacją UNESCO – od literatury i muzyki po design i gastronomię. Kraków Heritage zawiera również blog poświęcony aktualnym tematom w refleksji nad dziedzictwem miasta oraz sekcję informującą o międzynarodowych organizacjach i sieciach zajmujących się ochroną i zarządzaniem dziedzictwem, do których Kraków przynależy. Wśród kilkunastu z nich znajdziemy opis aktywności Krakowa w Europa Nostra. Szczególnym tego wyrazem stała się decyzja o utworzeniu w Krakowie Europa Nostra Heritage Hub – pierwszego regionalnego centrum organizacyjno-doradczego organizacji na Europę Środkowo-Wschodnią.

Portal Kraków Heritage informować będzie również o najważniejszych wydarzeniach związanych z tegorocznym jubileuszem. Kraków świętuje 45. rocznicę wpisu od początku roku. Kraków Heritage Hub aktywnie włącza się w organizację głównych obchodów, których kulminacja nastąpi 7–8 września.

Szczegóły już wkrótce.