Międzynarodowe Forum Centrów Historycznych: „Dziedzictwo łączy ludzi i miejsca” – 22 kwietnia, Timișoara

HomepageMiędzynarodowe Forum Centrów Historycznych: „Dziedzictwo łączy ludzi i miejsca” – 22 kwietnia, Timișoara

Forum jest częścią oficjalnego programu obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Timișoara 2023.

Europejska Stolica Kultury to europejskie miasto wybierane przez Unię Europejską na okres jednego roku kalendarzowego, podczas którego może zaprezentować życie kulturalne miasta, całego regionu i państwa, organizując jednocześnie cykl wydarzeń kulturalnych o silnym wymiarze ogólnoeuropejskim. To dla miasta wielka szansa dająca możliwość wygenerowania kulturalnych, społecznych i gospodarczych korzyści. Tytuł ten może także przyczynić się do jego rewitalizacji miasta, zmiany wizerunku oraz zwiększenia jego widoczności i rozpoznawalności w skali międzynarodowej. Europejską Stolicą Kultury może być jednocześnie kilka miast. W 2023 roku oprócz Timișoary ten zaszczytny tytuł zdobyły jeszcze dwa europejskie miasta: Elefsina w Grecji i Veszprém na Węgrzech.

Timișoara jest stolicą okręgu Timiș i głównym ośrodkiem gospodarczym, społecznym i kulturalnym zachodniej Rumunii. Położone nad rzeką Begą, uważane jest za nieformalną stolicę historycznego Banatu. Region Banatu, który przez wieki ukształtował zróżnicowaną paletę kulturową, jest miejscem, w którym obecnie mieszka ponad 30 wspólnot kulturowych, wśród których wymienić można Rumunów, Niemców, Węgrów, Serbów, Chorwatów, Włochów, Hiszpanów i Bułgarów. Ta paleta kulturowa jest wartością dodaną miasta, przyczyniła się bowiem do powstania podmiotów publicznych dedykowanych w szczególności różnorodnym obywatelom Europy osiadłym w Timişoarze. Poprzez nadanie Timişoarze tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2023, miasto ukształtowało swoje cele, koncentrując się na wpływie ludzi na społeczność, w której żyją. Tym samym dąży ono do tego, aby stać się miastem, w którym dominuje doskonałość kulturalna, dającym jego obywatelom pewność, że dzięki zaangażowaniu i uczestnictwu możliwe jest wprowadzenie znaczących zmian.

Międzynarodowe Forum Centrów Historycznych: „Heritage Connects People and Places odbędzie się w sobotę, 22 kwietnia 2023 roku. Forum jest organizowane przez Rumuński Zakon Architektów [Ordinul Arhitecților din România], Europa Nostra i Asociația Prin Banat (członek Europa Nostra) we współpracy z gminą Timișoara i Radą Hrabstwa Timiș. przy wsparciu oddziałuRumuńskiego Zakonu Architektów, oddziału w Timis, programu Unii Europejskiej Kreatywna Europa oraz Europejskich Dni Dziedzictwa, wspólnego programu Rady Europy i Komisji Europejskiej.

Poranna sesja poświęcona będzie Mistrzowskim kursom na temat różnorodności i integracji w dziedzinie dziedzictwa kulturowego. Realizowana jest przy wsparciu Programu Kreatywna Europa Unii Europejskiej poprzez projekt Sieci Europa Nostra Europejskie Dziedzictwo Kulturowe Agora „Empowering Europe’s Civil Society Movement for Heritage”. Uczestnicy, zapoznając się z wybranymi studiami przypadków, będą mogli poszerzyć swoje umiejętności w zakresie lepszego angażowania odbiorców oraz wdrażania modeli partycypacyjnego zarządzania dziedzictwem. Studia przypadków obejmą wzmocnienie pozycji kobiet na polu dziedzictwa, podnoszenie świadomości na temat dziedzictwa romskiego oraz rewitalizację miast poprzez odzyskiwanie dziedzictwa. Warsztaty pozwolą uczestnikom zagłębić się w te tematy na głębszym poziomie.

Sesja popołudniowa poświęcona będzie współczesnym problemom dziedzictwa architektonicznego w historycznych centrach miast. Historyczne centra stoją obecnie przed coraz większymi wyzwaniami, niezależnie od tego, czy dotyczą one środowiska i klimatu, presji społecznych, potrzeb kulturowych, czy też znalezienia równowagi między tymi czynnikami. W jaki sposób możemy uczynić historyczne centra miejscami przyjaznymi do życia i atrakcyjnymi do zamieszkania i zwiedzania? Jak znaleźć złoty środek pomiędzy zachowaniem dziedzictwa stanowiącego o tożsamości a przyzwoleniem na rozwój śródmieścia? W jaki sposób możemy za pomocą rozwiązań technicznych optymalizować komfort w domach, na przykład poprzez zwiększenie wydajności cieplnej lub udoskonalony projekt urbanistyczny? Postęp w zakresie tych wyzwań dodatkowo utrudnia brak lokalnych i krajowych polityk dotyczących interwencji związanych z dziedzictwem budowlanym w centrach historycznych. Podczas sesji zaprezentowanych i poddanych dyskusji zostanie szereg studiów przypadków z Rumunii i Europy ilustrujących powyższe zagadnienia.