Obywatelskie Forum Dziedzictwa w Toruniu

HomepageObywatelskie Forum Dziedzictwa w Toruniu

5 marca 2024 r. odbyło się pierwsze wyjazdowe Obywatelskie Forum Dziedzictwa. Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zespół Europa Nostra Heritage Hub przedstawił projekty realizowane przez Europa Nostra oraz zrealizował warsztat dla działających w regionie organizacji pozarządowych.

W seminarium zatytułowanym „Dziedzictwo kulturowe – wsparcie i promocja w programach oraz projektach europejskich” uczestniczyło ponad pięćdziesiąt osób reprezentujących instytucje kultury i dziedzictwa oraz organizacje obywatelskie działające na polu szeroko pojętego dziedzictwa w województwie kujawsko-pomorskim. Zgromadzonych gości powitała Magdalena Burdziej, Dyrektor Departamentu Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego.

Podczas seminarium dr Katarzyna Jagodzińska, kierowniczka Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie, zaprezentowała cele i działalność Europa Nostra oraz krakowskiego Huba. W prezentacji szczególny nacisk położony został na Europejskie Nagrody Dziedzictwa z zachętą do aplikowania w najbliższym naborze, który zostanie otwarty we wrześniu 2024 r. oraz program 7 Most Endangered, do którego zgłaszać można obiekty i miejsca zagrożone i wymagające szczególnej uwagi decydentów i podmiotów finansujących. Następnie dr Joanna Sanetra-Szeliga przybliżyła założenia European Heritage Hub – jednego z największych projektów dotyczących dziedzictwa realizowanych aktualnie w skali Europy, w tym projekt Mapowania pozarządowego sektora dziedzictwa w Europie Środkowo-Wschodniej, realizowany w ramach tego projektu przez krakowski Hub.

W części warsztatowej zespół Huba spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych z regionu w ramach w serii spotkań „Obywatelskie Forum Dziedzictwa”. Uczestnicy w formule okrągłego stołu rozmawiali na temat wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć organizacje obywatelskie działające na polu dziedzictwa, a także możliwości, jakie daje praca w trzecim sektorze.

Wśród wymienianych ograniczeń, barier i wyzwań uczestnicy wskazywali na kwestie finansowe (m.in. niewystarczające środki, wymagany wkład własny w konkursach grantowych, brak ciągłości projektów i stabilizacji), problemy związane z organizacją, administracją i zarządzaniem (m.in. ograniczone zasoby ludzkie i czasowe, nadmierną biurokrację, wypalenie liderów, brak zaufania) oraz nie zawsze łatwe kontakty z lokalnymi władzami. Podczas burzy mózgów nad rozwiązaniami, które mogłyby pomóc w prowadzeniu działalności przez organizacje pozarządowe, uczestnicy zaproponowali ulepszenie rozwiązań systemowych, w tym prawnych, zmniejszenie biurokracji, wsparcie administracyjne i szkoleniowe oraz możliwość starania się o środki na działania bieżące i koszty stałe.

W ramach spotkań z serii „Obywatelskie Forum Dziedzictwa” wsłuchujemy się w głosy organizacji pozarządowych działających w Europie Środkowej i Wschodniej i będziemy z nich budować rekomendacje dla sektora dziedzictwa, które przekażemy do Sekretariatu Europa Nostra w Hadze, którego jednym z głównych zadań jest lobbowanie za potrzebami sektora dziedzictwa na poziomie europejskim.

20240305_104941