Pilotażowy projekt UNESCO – „Nauczanie i uczenie się wraz z żywym dziedzictwem na Ukrainie”

HomepagePilotażowy projekt UNESCO – „Nauczanie i uczenie się wraz z żywym dziedzictwem na Ukrainie”

Celem najnowszego projektu pilotażowego UNESCO „Teaching and learning with living heritage in Ukraine” [„Nauczanie i uczenie się wraz z żywym dziedzictwem na Ukrainie”] jest wykorzystanie edukacji jako kanału dla społeczności do przekazywania ich kultury, a także osiągnięcie jej bardziej włączającego i sprawiedliwego oblicza zgodnego z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju. Zadaniem projektu jest zwiększenie świadomości na temat żywego dziedzictwa wśród ukraińskich dzieci w wieku szkolnym poprzez opracowanie zestawu materiałów na temat włączania żywego dziedzictwa do ukraińskiej edukacji szkolnej (m.in. do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka czy literatura) przeznaczonych jako pomoc dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich. W projekt zaangażowanych jest piętnaście szkół podstawowych i średnich z całej Ukrainy, w tym 10 szkół stowarzyszonych z UNESCO.

Projekt opiera się na pozytywnych wynikach wspólnego projektu UNESCO i Unii Europejskiej „Teaching and Learning with Living Heritage” [„Nauczanie i uczenie się wraz z żywym dziedzictwem”], który realizowany był w latach 2020-2021 w ścisłej współpracy z siecią Stowarzyszonych Szkół UNESCO w Europie (ASPnet). Zestaw materiałów dla nauczycieli [The Resource Kit for Teachers] opracowany w ramach tego projektu zostanie przetłumaczony i dostosowany do kontekstu ukraińskiego, co pozwoli na dalsze powielanie metodologii z korzyścią dla młodzieży z całej Ukrainy. Włączenie żywego dziedzictwa do metod nauczania ukazałoby ponadto rolę, jaką kultura może odgrywać w kontekstach kryzysowych, by wspierać tożsamość, wzmacniać zagrożoną różnorodność kulturową i ułatwiać jej odbudowę. Skierowanie niniejszych działań do ukraińskich nauczycieli szkół podstawowych i średnich może przynieść korzyści przede wszystkim ukraińskim dzieciom i ich rodzinom dotkniętym wojną. Zestaw materiałów dla ukraińskich nauczycieli zostanie przetestowany pilotażowo w co najmniej 10 szkołach ASPnet na Ukrainie.

Projekt jest realizowany przez Centrum Rozwoju „Demokracja przez Kulturę”, organizację pozarządową akredytowaną na mocy Konwencji UNESCO z 2003 roku, w ścisłej współpracy z Katedrą UNESCO ds. Edukacji Naukowej w Kijowie, Siecią Stowarzyszonych Szkół UNESCO na Ukrainie oraz z innymi partnerami.

źródło zdjęcia: Techniki tkania słomy w społeczności Turiisk, Centrum Rozwoju „Demokracja przez Kulturę”