Prof. Jacek Purchla przewodniczącym Jury Europejskiej Nagrody Dziedzictwa 2024

HomepageProf. Jacek Purchla przewodniczącym Jury Europejskiej Nagrody Dziedzictwa 2024

W 2024 r. jury Europejskiej Nagrody Dziedzictwa | Nagrody Europa Nostra przewodniczyć będzie prof. Jacek Purchla, wiceprezydent Europa Nostra oraz Prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, w którego strukturach działa Europa Nostra Kraków Heritage Hub na Europę Środkowo-Wschodnią.

Europejska Nagroda Dziedzictwa | Nagroda Europa Nostra to najważniejsze i najbardziej prestiżowe wyróżnienie w dziedzinie dziedzictwa kulturowego i naturalnego w Europie. Ustanowiona została przez Komisję Europejską w 2002 roku i od tego czasu jest koordynowana przez Europa Nostra przy wsparciu programu Unii Europejskiej Kreatywna Europa. Międzynarodowe jury, w którego skład weszli niezależni eksperci z 14 krajów europejskich, oceni zgłoszenia, jakie w tym roku wpłynęły z 38 krajów i wyłoni zwycięzców w pięciu kategoriach: 1. Konserwacja i adaptacja; 2. Badania; 3. Edukacja, szkolenia i umiejętności; 4. Zaangażowanie obywateli i podnoszenie świadomości; 5. Mistrzowie dziedzictwa.

Prof. Jacek Purchla podkreśla, że ustanowiona przed dwudziestu laty Nagroda „to swoisty europejski Oskar, którym nagradzamy dobre praktyki w różnych obszarach naszej wspólnej troski o ochronę i konserwację europejskiego dziedzictwa kulturowego. Nagroda ma w mojej ocenie szczególnie duże znaczenie w pobudzaniu aktywności społeczeństwa obywatelskiego na rzecz europejskiego patrymonium. Bo dziedzictwo to ludzie – dziedzictwo to my obywatele: jego twórcy, interpretatorzy i użytkownicy”. Nagroda przynosi zwycięzcom znaczne korzyści – wzmacnia ich rozpoznawalność, ułatwia pozyskanie dodatkowych funduszy czy zwiększa liczbę odwiedzających. W 2023 roku wśród laureatów z Europy Środkowo-Wschodniej znalazło się sześć projektów:: konserwacja Ołtarza Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej w Krakowie (Polska), konserwacja Browaru Parowego w Lobeč (Czechy), Muzeum Miejskiej Architektury Drewnianej w Wilnie (Litwa), festiwal Budapest100 w Budapeszcie (Węgry), Un-archiving Post-industry (Ukraina) oraz Ratowanie ukraińskiego dziedzictwa kulturowego online SUCHO (Ukraina/projekt międzynarodowy).