Program 7 Most Endangered 2024 – termin zgłoszeń przedłużony

HomepageProgram 7 Most Endangered 2024 – termin zgłoszeń przedłużony

Termin zgłaszania nominacji do Programu 7 Najbardziej Zagrożonych [7 Most Endangered] został przedłużony. Nowy termin składania aplikacji to 30 września.

Uruchomiony w 2013 roku program 7 Najbardziej Zagrożonych [7 Most Endangered], obchodzący w tym roku swoją dziesiątą rocznicę, jest kampanią społeczeństwa obywatelskiego mającą na celu ratowanie zagrożonego dziedzictwa Europy. Program podnosi świadomość, dokonuje niezależnych ocen eksperckich, proponuje zalecenia dotyczące działań oraz stara się zbierać poparcie dla ratowania wybranych zagrożonych miejsc.

Co roku 7 wybranych zabytków oraz obiektów dziedzictwa kulturowego otrzymuje dotację EBI (European Investment Bank) w wysokości 10 000 euro każdy, pomagającą zabezpieczyć ich przyszłość. Znalezienie się na liście 7 Najbardziej Zagrożonych często służy jako katalizator pozytywnych zmian oraz zachęta do mobilizacji niezbędnego wsparcia publicznego lub prywatnego, w tym finansowego. Do programu kwalifikuje się zarówno dziedzictwo materialne, jak i niematerialne, niezależnie od tego, czy jest ono własnością publiczną czy prywatną.

W całej Europie dziedzictwo kulturowe jest obecnie narażane na coraz większe zagrożenia: klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka, skutki zmian klimatu, konflikty, zaniedbania, nieodpowiedni rozwój lub brak funduszy. Z tego względu w tegorocznej edycji szczególnie zachęca się do zgłaszania dziedzictwa zagrożonego zmianami klimatycznymi, klęskami żywiołowymi i konfliktami.

Kto może nominować?

Więcej informacji:

Call for Nominations

W przypadku zgłoszeń online:

www.7mostendangered.eu

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Koordynatorką 7ME:

Antigoni Michael: am@europanostra.org

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2023 r. (termin przedłużony)

Webinar „Dlaczego i jak zgłosić nominację do Programu 7 Najbardziej Zagrożonych 2024”

Podczas webinaru zostało omówione tło Programu 7 Najbardziej Zagrożonych. Przedstawiono również praktyczne informacje i wskazówki, dotyczące tego w jaki sposób najlepiej przygotować i przesłać nominacje.

Program 7 Najbardziej Zagrożonych jest prowadzony przez Europa Nostra we współpracy z Instytutem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Posiada również wsparcie programu Unii Europejskiej Kreatywna Europa w ramach sieciowego projektu Europa Nostra – Agora Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego.

Pomóż ocalić nasze wspólne dziedzictwo!