Program grantowy dla organizacji dziedzictwa działających w krajach sąsiadujących z UE

HomepageProgram grantowy dla organizacji dziedzictwa działających w krajach sąsiadujących z UE

Europejski Hub Dziedzictwa właśnie uruchomił nabór wniosków do programu grantowego finansującego projekty realizowane przez organizacje obywatelskie działające na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego w krajach sąsiadujących z UE. Zachęcamy do aplikowania organizacje zarejestrowane w Ukrainie oraz w pozostałych dziesięciu krajach.

Programem Małych Grantów Europejskiego Huba Dziedzictwa objętych jest 11 krajów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Kosowo*, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia i Ukraina.

Głównym celem programu jest wsparcie interesariuszy zajmujących się dziedzictwem w wyżej wymienionych krajach oraz wzmocnienie ich roli w działaniach na rzecz dziedzictwa w wymiarze europejskim. Dziedzictwo tych krajów wymaga szczególnej opieki ze względu na obecnie toczące się konflikty zbrojne, obawę ich wystąpienia w przyszłości, a także wyzwania stojące przed obiektami dziedzictwa związane z konfliktami zbrojnymi w przeszłości.

Zgłaszane projekty powinny przyczyniać się do realizacji następujących założeń programowych:
– budowanie potencjału społeczeństwa obywatelskiego;
– zwiększanie roli dziedzictwa kulturowego w procesie potrójnej transformacji społeczeństwa, gospodarki i środowiska (zielonej, cyfrowej i społecznej);
– budowanie pokoju, wspieranie procesu pojednania oraz pogłębianie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego w oparciu o dziedzictwo.

W ramach programu finansowane będą trzy rodzaje projektów:
– projekty małe – dotacje w wysokości od 2 000 do 10 000 EUR
– projekty średnie – dotacje w wysokości od 10 000 do 30 000 EUR
– projekty duże – dotacje w wysokości od 30 000 do 50 000 EUR

Opis programu
Formularz zgłoszeniowy
Formularz budżetowy

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2024 r.

Program wspierany jest przez Fundację ALIPH – partnera stowarzyszonego w Europejskim Hubie Dziedzictwa. Europejski Hub Dziedzictwa współfinansowany jest przez Unię Europejską.

*Wszystkie odniesienia do Kosowa, zarówno jako terytorium, instytucji czy ludności, pojawiające się w niniejszym komunikacie należy rozumieć w zgodzie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1244 oraz bez uszczerbku dla statusu Kosowa.