Katalog miejskich wyzwań

HomepageKatalog miejskich wyzwań

Katalog miejskich wyzwań

Zobacz naszą pierwszą dyskusję w Krakowie

Jacek Purchla i Robert Piaskowski rozmawiają o problemach i rozwiązaniach dla miast historycznych

Rozmowa o wyzwaniach, przed jakimi stoi dzisiaj dziedzictwo, ludzie, organizacje pozarządowe i samorząd w zakresie ochrony i zarządzania z perspektywy Krakowa. Katalog tych wyzwań jest długi. Część z nich znamy dobrze, są z nami od lat, inne pojawiły się niedawno, wywołane pandemią, sytuacją geopolityczną.

Presja cywilizacyjna i konflikty mają przemożny wpływ na planowanie miejskie i kontrola – w jakim punkcie dzisiaj jesteśmy? Turystyfikacja. Rezyliencja. Klimat Rola Krakowa wobec Europy Środkowej. To wybrane wątki dyskusji z Robertem Piaskowskim, Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i profesorem Jackiem Purchlą, Prezesem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Wiceprezydentem Europa Nostra. Prowadzenie: dr Katarzyna Jagodzińska, kierowniczka Europa Nostra Heritage Hub in Kraków.

Noty biograficzne

Dr Katarzyna Jagodzińska jest adiunktką w Instytucie Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierowniczką Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie i pierwszą dyrektorką ds. programowych w Muzeum Zabawek w Krakowie. Wcześniej pracowała na różnych stanowiskach w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Jest historyczką sztuki i dziennikarką, specjalizuje się w muzealnictwie i dziedzictwie kulturowym. Jej obecny projekt badawczy dotyczy partycypacji i demokratyzacji muzeów. Autorka pięciu książek o muzeach (m.in. „Museums and Centers of Contemporary Art in Central Europe after 1989”, Routledge, 2020) oraz współautorka raportu Europa Nostra „Cultural Heritage Counts for Europe”.

Prof. dr hab. Jacek Purchla jest wiceprezydentem Europa Nostra od 2018 r. Historyk sztuki i ekonomista, profesor nauk humanistycznych, członek Polskiej Akademii Umiejętności. Jest założycielem Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie i był jego dyrektorem od jego powstania w roku 1991 do 2018. Jest kierownikiem Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Katedry UNESCO Dziedzictwa i Studiów Miejskich na Uniwersytecie Ekonomicznym. Specjalizuje się w zakresie urbanistyki, historii społecznej i sztuki oraz teorii i ochronie dziedzictwa kulturowego. W latach 2016-2017 był przewodniczącym Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń m.in. Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, którego jest prezesem. Jest autorem ponad czterystu prac naukowych, w tym wielu książek wydanych w różnych językach.

Robert Piaskowski jest Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury, dyrektorem ds. rozwoju strategicznego w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, menadżerem, animatorem kultury i socjologiem. Studiował literaturę, socjologię, nauki społeczne i dyplomację kulturalną na Uniwersytecie Jagiellońskim, University of Provence Aix-Marseille oraz w Collegium Civitas w Warszawie. Jest współautorem Polityki Kulturalnej Krakowa i odpowiada za realizację sztandarowych programów branżowych dla poszczególnych sektorów kultury. W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa odpowiada za wspieranie krakowskiego sektora kulturalnego na rzecz ogarniętej wojną Ukrainy i jej dziedzictwa kulturowego.