Mapowanie NGO dziedzictwa w Europie Środkowo-Wschodniej – zaproszenie do udziału w ankiecie

HomepageMapowanie pozarządowego sektora dziedzictwa w Europie Środkowo-Wschodniej – zaproszenie do udziału w ankiecie

Mapowanie pozarządowego sektora dziedzictwa w Europie Środkowo-Wschodniej – zaproszenie do udziału w ankiecie

Zapraszamy do udziału w badaniu zbierającym dane na temat pozarządowego sektora dziedzictwa w Europie Środkowej i Wschodniej. Badanie ma na celu poznanie wielkości i charakteru tego sektora oraz wyzwań i możliwości, jakie przed nim stoją. Wyniki ankiety będą częścią raportu przygotowywanego w ramach projektu Mapowanie pozarządowego sektora dziedzictwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Projekt obejmuje badania statystyczne, ankietę, dyskusje grupowe i wywiady indywidualne, a jego efektem będzie raport, który udostępnimy wiosną 2025 roku. Osoby, które będą chciały dowiedzieć się więcej na temat projektu i jego wyników proszone są o pozostawienie swojego adresu e-mail na końcu ankiety.

Jedynie osoby aktywnie działające w sektorze organizacji pozarządowych zajmujących się dziedzictwem kulturowym w danym kraju mogą dostarczyć nam wiarygodnych informacji na jego temat. Bez Państwa pomocy nie będziemy w stanie zrealizować tego zadania. Wypełnienie ankiety zajmuje około 15 minut. Pomóżcie nam poznać, zrozumieć i poddać analizie pozarządowy sektor dziedzictwa w naszym regionie.

Ankieta jest dostępna w 11 językach. Przejdź do ankiety, w prawym górnym rogu znajdziesz opcje językowe do wyboru. Jeśli wybranym językiem jest białoruski, kliknij tutaj.

Na Wasze odpowiedzi czekamy do końca kwietnia 2024.

Prosimy o udostępnienie linku do ankiety innym organizacjom pozarządowym zajmującym się dziedzictwem kulturowym w regionie. Mapowanie pozarządowego sektora dziedzictwa w Europie Środkowo-Wschodniej realizowane jest przez Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie, partnera europejskiego projektu European Heritage Hub finansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest wsparcie zielonej, społecznej i cyfrowej transformacji. Projekt trwa początkowo dwa lata, od maja 2023 r. do kwietnia 2025 r.