Nauka z HOMEE Szanse/zagrożenia dla dziedzictwa w ramach mega-wydarzeń w Europie

HomepageNauka z HOMEE Szanse/zagrożenia dla dziedzictwa w ramach mega-wydarzeń w Europie

Nauka z HOMEE Szanse/zagrożenia dla dziedzictwa w ramach mega-wydarzeń w Europie

Projekt HOMEE „Możliwości dziedzictwa w ramach mega-wydarzeń w Europie” [Heritage Opportunities/threats within Mega-Events in Europe], zrealizowany wspólnie przez partnerów z Włoch, Cypru, Polski i Wielkiej Brytanii, został nagrodzony Europejską Nagrodą Dziedzictwa | Nagrodą Europa Nostra 22 w kategorii Badania. Niniejsza dyskusja przybliża projekt, zadając główne pytanie: Czego możemy się nauczyć od HOMEE?

Uczestnicy dyskusji

Davide Ponzini jest profesorem urbanistyki na Politechnice w Mediolanie oraz dyrektorem TAU-Lab. Był także naukowcem wizytującym na Yale, Johns Hopkins, Columbia University oraz Sciences Po Paris oraz profesorem wizytującym na TU Monachium. Jego działalność badawcza koncentruje się na teorii planowania, polityce miejskiej i kulturalnej oraz na współczesnej architekturze. Jest współautorem (wraz z fotografką Michele Nastasi) książki „Starchitecture” oraz współredaktorem (wraz z Harveyem Molotchem) książki „The New Arab Urban: Gulf Cities of Wealth, Ambition, and Distress”.

Dr Franco Bianchini jest jednym z dyrektorów Centrum Wartości Kulturowej z siedzibą na Uniwersytecie w Leeds. Jest także profesorem wizytującym w Akademii Sibeliusa, University of the Arts w Helsinkach oraz członkiem Rady Fundatorów i Zarządu Fundacji Fitzcarraldo w Turynie. Jego publikacje i zainteresowania badawcze dotyczą takich tematów jak: rola zasobów kulturowych i międzykulturowości w innowacji i rewitalizacji miast; europejskie miasta/stolice kultury oraz miejskie strategie kulturowe w kontekście zmian we współczesnych kulturach politycznych.

Joanna Sanetra-Szeliga, adiunkt w Katedrze Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze obejmują potencjał kultury w rozwoju miast, wpływ Europejskich Stolic Kultury na miasta-gospodarzy oraz odporność miast. Przez wiele lat współpracowała z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie oraz działającym w jego strukturach Instytutem Badań nad Dziedzictwem Europejskim, gdzie projekt HOMEE był realizowany.

Zobacz naszą rozmowę