Hub dziedzictwa z Europy Środkowo-Wschodniej

HomepageHub dziedzictwa z Europy Środkowo-Wschodniej

Hub dziedzictwa z Europy Środkowo-Wschodniej

W odcinku wprowadzającym do naszej serii omawiamy idee jakimi kieruje się Europa Nostra Kraków Heritage Hub, cele i perspektywy, a także bieżące projekty, które realizowane są z europejskimi partnerami.

Prowadzenie: Katarzyna Jagodzińska i John Beauchamp.