Ukraine HERITAGE Spotlight 01

HomepageUkraine Heritage Spotlight 01

Ukraine Heritage Spotlight 01

Eskalacja rosyjskiej agresji na Ukrainę od lutego 2022 roku przyniosła szkody i zniszczenia we wszystkich sferach życia, w tym w dziedzictwie kulturowym. Zagrożone są budynki historyczne, zbiory muzealne, biblioteki i dziedzictwo niematerialne.

Społeczność międzynarodowa podjęła próbę ochrony i digitalizacji dóbr kultury Ukrainy oraz zachowania ich dla potomności. W tym samym duchu comiesięczne podcasty z Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie mają na celu popularyzację ukraińskiego dziedzictwa.

W odcinku inaugurującym naszą drugą serię podcastów przedstawiamy aktualną sytuację dziedzictwa na Ukrainie: wyrządzone szkody, potrzeby lokalnych organizacji oraz programy naprawcze. Ponadto zwracamy uwagę na kilka wspaniałych projektów w obszarze dziedzictwa, które aktualnie są realizowane na Ukrainie. Ponadto zwracamy Państwa uwagę na kilka wspaniałych projektów w obszarze dziedzictwa, które aktualnie są realizowane na Ukrainie.

Naszym gościem jest dr Natalia Moussienko – Wiceprezes Europa Nostra i koordynatorka stypendium International Heritage Solidarity Fellowship dla ukraińskich obrońców dziedzictwa kulturowego. Dr Moussienko jest pracowniczką naukową w Instytucie Badań nad Sztuką Nowoczesną Narodowej Akademii Sztuki Ukrainy w Kijowie oraz ekspertką ds. dziedzictwa kulturowego Ukraińskiej Fundacji Kultury.

Prowadzenie: Dr Katarzyna Jagodzińska i John Beauchamp.