We Dworze Innowacji

HomepageWe Dworze Innowacji

We Dworze Innowacji

Co dla dziedzictwa może zrobić społeczeństwo obywatelskie? W zasadzie brak tu ograniczeń. W tym odcinku rozmawiamy z Natalią Gnoińską, prezeską Fundacji 8Marca, na temat stworzonej przez nią koncepcji Dworu Innowacji dla wsi Rokietnica, usytuowanej w południowo-wschodniej Polsce.

Koncept Dworu Innowacji podejmuje problem niezagospodarowanych obiektów dziedzictwa architektonicznego, położonych na obszarach wiejskich, poprzez poszukiwanie dla nich nowych funkcji oraz stworzenie planu zagospodarowania, opartego o zrównoważone rozwiązania na gruncie ekonomicznym, społecznym i ekologicznym. Opiera się na ideach Nowego Europejskiego Bauhausu oraz realizuje cele Europejskiego Zielonego Ładu i neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Natalia przybliża nam powyższe idee na przykładzie założycielskiego projektu swojej fundacji, jakim jest Dwór Innowacji w Rokietnicy.

Rokietnica to miejscowość licząca nieco ponad 4000 mieszkańców, położona w południowo-wschodniej Polsce, wśród malowniczych wzgórz Podkarpacia, stosunkowo niedaleko Rzeszowa i Lwowa.

Prowadzenie: John Beauchamp i Dr Katarzyna Jagodzińska, Kierowniczka Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie.