Rekomendacje dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego w Ukrainie opracowane przez ekspertów w Brukseli

HomepageRekomendacje dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego w Ukrainie opracowane przez ekspertów w Brukseli

Dr Katarzyna Jagodzińska, kierowniczka Europa Nostra Heritage Hub for Central and Eastern Europe w Krakowie, reprezentowała Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa na spotkaniu grupy eksperckiej pod przewodnictwem Komisji Europejskiej ds. ochrony dziedzictwa kulturowego w Ukrainie, które odbyło się w Brukseli w dniach 22–23 stycznia 2024 roku.

Grupa międzynarodowych i ukraińskich ekspertów została utworzona przez Komisję Europejską w 2023 roku w celu przygotowania zestawu rekomendacji skierowanych do władz Ukrainy, Komisji Europejskiej i różnych interesariuszy zaangażowanych w ochronę i przywracanie dziedzictwa kulturowego w trakcie i po zakończeniu konfliktu zbrojnego z Rosją. Na trzecim z kolei spotkaniu oraz w wyniku pracy zdalnej członkowie grupy przygotowali zestaw rekomendacji, które dotyczą zarządzania ryzykiem, uznania wartości dziedzictwa, dokumentacji, monitorowania i gromadzenia danych, konserwacji itd., zarówno o charakterze natychmiastowych działań, jak i w perspektywie długoterminowej.

W kolejnych miesiącach grupa będzie kontynuowała pracę online i spotka się ponownie w czerwcu, aby sfinalizować tekst i omówić dalsze działania komunikacyjne, promocyjne i rzecznicze.

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa jest jedną z piętnastu organizacji i jedenastu członków indywidualnych tworzących tą grupę ekspertów. Towarzystwo wnosi wiedzę z zakresu zarządzania, edukacji i podnoszenia świadomości dziedzictwa, a jako operator Huba Europa Nostra także doświadczenie w projektach dotyczących ukraińskiego dziedzictwa, m.in. mapowania ukraińskiego sektora dziedzictwa i cyklu podcastów „Ukraine Heritage Spotlight”..