Rozpoczął się projekt European Heritage Hub [Hub Dziedzictwa Europejskiego]

HomepageRozpoczął się projekt European Heritage Hub [Hub Dziedzictwa Europejskiego]

W dniach 9-11 maja 2023 roku w Brukseli trwa pierwsze spotkanie partnerów wielkiego międzynarodowego projektu European Heritage Hub. Projekt realizuje konsorcjum złożone z europejskich organizacji i instytucji zajmujących się politykami kulturalnymi, zarządzaniem dziedzictwem kulturowym, rzecznictwem na rzecz kultury i dziedzictwa, digitalizacją, edukacją i promocją dziedzictwa.

Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie zrealizuje w ramach projektu pilotażowy mapping pozarządowego sektora dziedzictwa kulturowego.

Celem badania jest zdobycie wiedzy na temat sektora dziedzictwa w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym jego wielkości, głównych zainteresowań i podejmowanych działań, zróżnicowania krajów, stojących przed nimi wyzwań, potrzeb i oczekiwań. W efekcie powstanie raport wraz z rekomendacjami oraz metodologią do dalszej analizy sektora pozarządowego zajmującego się dziedzictwem w innych częściach Europy.

European Heritage Hub rozpoczął się 1 maja i w pilotażowej formule będzie prowadzony przez dwa lata.

dr Katarzyna Jagodzińska (Kierowniczka Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie), Sneška Quaedvlieg-Mihailović (Sekretarz Generalna Europa Nostra) oraz dr Joanna Sanetra-Szeliga (Zastępczyni Kierowniczki Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie)