Trwa nabór zgłoszeń do edycji Europejskich Nagród Dziedzictwa | Nagród Europa Nostra 2024

HomepageTrwa nabór zgłoszeń do edycji Europejskich Nagród Dziedzictwa | Nagród Europa Nostra 2024

Edycja 2024 konkursu Europejskie Nagrody Dziedzictwa | Nagrody Europa Nostra jest otwarta na zgłoszenia. Eksperci ds. dziedzictwa kulturowego, profesjonaliści, jak i praktycy, wolontariusze, publiczne i prywatne instytucje, jak i organizacje i społeczności lokalne mają teraz nową szansę na zdobycie najbardziej prestiżowych europejskich nagród w dziedzinie dziedzictwa kulturowego!

Zgłoszenia przyjmowane są w pięciu kategoriach: 1) Konserwacja i ponowne wykorzystanie adaptacyjne; 2) Badania; 3) Edukacja, szkolenia i umiejętności; 4) Zaangażowanie obywateli i podnoszenie świadomości; oraz 5) Mistrzowie Dziedzictwa. Niezależne jury eksperckie, z pomocą rzeczoznawców-ekspertów, uhonoruje do 30 wybitnych osiągnięć w zakresie dziedzictwa, wśród których następnie zostanie przyznanych maksymalnie pięć Grand Prix, każde z nagrodą pieniężną w wysokości 10 000 euro. Ponadto w głosowaniu internetowym przeprowadzonym za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej Europa Nostra wyłoniona zostanie Nagroda Publiczności [Public Choice Award]. Jej zwycięzca również otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 euro.

Aplikujący proszeni są o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem specjalnej platformy European Heritage Awards. Zgłoszenia mogą dotyczyć zarówno dziedzictwa materialnego, niematerialnego, jak i cyfrowego. Zgłaszane projekty mogą mieć zarówno lokalny, krajowy, jak i europejski, międzynarodowy zasięg. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tegorocznej edycji proszę pobrać i zapoznać się z zaproszeniem do składania zgłoszeń 2024.Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w piątek, 13 października 2023 roku.

nagranie z zeszłorocznego webinaru instruującego jak przygotować wniosek

Celem Europejskich Nagród Dziedzictwa | Nagród Europa Nostra jest identyfikowanie, rozpoznanie, uznanie i uhonorowanie najlepszych praktyk w obszarze ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz innowacyjnych osiągnięć i badań w zakresie jego opieki i promocji. Za sprawą siły przykładu, program umożliwia wymianę oraz przekazywanie doświadczeń i umiejętności ponad granicami oraz między społecznościami w Europie i poza nią. Dzięki temu zwiększa widoczność oraz zrozumienie wielorakich wartości dziedzictwa kulturowego dla europejskiego społeczeństwa oraz jego gospodarki, środowiska i kultury.

Zachęcamy do składania swoich aplikacji i dzielenia się dobrymi praktykami w sektorze dziedzictwa z Europy Środkowo-Wschodniej!

Najbardziej prestiżowe europejskie nagrody w dziedzinie dziedzictwa kulturowego ustanowione zostały przez Komisję Europejską w 2002 roku i od tego czasu przyznawane są przez nią we współpracy z Europa Nostra i przy wsparciu programu Unii Europejskiej Kreatywna Europa.