Turystyka dziedzictwa sponsorowana przez państwo: przypadek Węgier – wykład

HomepageTurystyka dziedzictwa sponsorowana przez państwo: przypadek Węgier – wykład

Katedra Historii oraz Centrum Studiów Zaawansowanych im. Roberta Schumana Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego (EUI) zapraszają na wykład Virág Molnár (New School for Social Research, Nowy Jork) zatytułowany „Z domu do ojczyzny: Turystyka dziedzictwa bez granic. Turystyka dziedzictwa sponsorowana przez państwo: przypadek Węgier” [„State-sponsored Heritage tourist: the case of Hungary”], który odbędzie się 9 czerwca 2023 roku w godzinach 11.00-13.00 w Sali Triaria, Villa Schifanoia, Via Boccaccio, 121 (Włochy) oraz online za pośrednictwem platformy Zoom. Udział online jest możliwy po wcześniejszej rejestracji.

Virág Molnár uzyskała tytuł doktora socjologii na Uniwersytecie Princeton, a obecnie jest profesorem nadzwyczajnym socjologii w New School for Social Research (The New School) w Nowym Jorku. Obecnie bada, w jaki sposób transgraniczna turystyka związana z dziedzictwem kulturowym promowana jest w węgierskich szkołach publicznych aby, poprzez włączanie etnicznych społeczności krewnych mieszkających w krajach sąsiedzkich, ponownie budować wyobrażenie o Węgrzech jako narodzie jednorodnym etnicznie.

Transgraniczna turystyka dziedzictwa od dawna służy tworzeniu silnych więzi ze społecznościami diaspory etnicznej, które żyją poza granicami terytorialnymi państwa narodowego. Granice państwowe w Europie Środkowej i Wschodniej w XX wieku wielokrotnie były przerysowywane pomiędzy grupami etnicznymi. Turystyka dziedzictwa pozostaje kluczową praktyką kulturową i gospodarczą, która symbolicznie kwestionuje obecne granice państwowe i ma na celu zwiększenie żywotności gospodarek enklaw etnicznych w krajach, w których dana grupa etniczna jest mniejszością. Prezentacja skupia się na zakrojonym na szeroką skalę programie podróży studenckich, który rząd Węgier zainicjował w 2010 roku, który zapoczątkował szybki populistyczny zwrot w węgierskiej polityce.

Program zapewnia dofinansowanie uczniom szkół publicznych zorganizowanych wycieczek klasowych na tereny krajów sąsiednich (Rumunia, Słowacja, Serbia, Chorwacja i Ukraina), które przed I wojną światową należały do państwa węgierskiego. Pokazuje to, w jaki sposób rząd węgierski mobilizuje szkolnictwo publiczne do wspierania wąskiego i wykluczającego etnicznego rozumienia przynależności kulturowej poprzez selektywne nadmierne podkreślanie węgierskiego dziedzictwa w regionach, które od wieków mają wieloetniczną, wieloreligijną i wielokulturową historię. Projekt ten rozszerza badania nad turystyką dziedzictwa kulturowego opartą na tożsamości, aby pokazać, w jaki sposób stała się ona integralną częścią propagandowego zestawu narzędzi rządów populistycznych.

Zachęcamy do udziału.

Formularz rejestracyjny