Wsparcie dla archiwów społecznych

HomepageWsparcie dla archiwów społecznych

Centrum Archiwistyki Społecznej uruchomiło projekt merytorycznego i finansowego wsparcia dla organizacji prowadzących archiwa społeczne: „Na trwałe. Projekt zabezpieczania zbiorów społecznych”. Jako partner merytoryczny CAS serdecznie zachęcamy do aplikowania. Termin zgłoszeń mija 5 marca 2024 r.

Archiwa społeczne to oddolne inicjatywy na rzecz dziedzictwa, które odkrywają lokalne historie, gromadzą pamiątki i zbiory, a także aktywizują społeczność wokół wspólnej historii. Spośród 700 archiwów społecznych istniejących w naszym kraju wiele prowadzonych jest przez organizacje pozarządowe. 

Centrum Archiwistyki Społecznej to instytucja kultury wspierająca oddolny ruch archiwistyki społecznej w Polsce. Dzieli się wiedzą, inspiruje i wspiera inicjatywy archiwistów społecznych. Formą wsparcia jest projekt „Na trwałe”, do którego można się aktualnie zgłosić. W tym celu należy wybrać spośród swoich zbiorów takie, które uznają Państwo za wartościowe i unikatowe dla historii swojej okolicy czy społeczności, i które wymagają zabezpieczenia i prac archiwalnych. Dziesięć organizacji, które w przekonujący sposób umotywuje swój wybór, otrzyma od Centrum Archiwistyki Społecznej wsparcie merytoryczne (wizyty studyjne, szkolenia i konsultacje), materialne (profesjonalne opakowania na zbiory fizyczne i dyski do przechowywania zbiorów cyfrowych), a także finansowe (wynagrodzenie za prace archiwalne przeprowadzone przez osoby związane z danym archiwum społecznym).

Zgłoszenia do projektu „Na trwałe” przyjmowane są do 5 marca 2024 r.

W projekcie mogą wziąć udział archiwa społeczne, które są wpisane do Bazy archiwów społecznych. Jeśli Państwa archiwum społeczne nie widnieje w Bazie, można się do niej zgłosić w trakcie trwania naboru. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń, a także formalności, jakich należy dopełnić, znajdują się w regulaminie projektu.

Formularz zgłoszeniowy