„Wyzwanie Ody do radości” na Dzień Europy

Homepage„Wyzwanie Ody do radości” na Dzień Europy

9 maja to dzień „pokoju i jedności w Europie”. Zachęcamy do świętowania go poprzez przyłączenie się do inicjatywy „Ode to Joy Challenge” [Wyzwanie Ody do radości] zainicjowanej przez Europa Nostra przed sześcioma laty i wspólną reinterpretację hymnu europejskiego.


Dzień Europy upamiętnia rocznicę historycznej Deklaracji Schumana z 1950 roku, która zapoczątkowała nową formułę współpracy politycznej w Europie.

W tym roku przypada 200. rocznica IX symfonii Ludwiga van Beethovena, której fragment, wraz z tekstem poematu Friedricha Schillera „Oda do radości”, stanowi hymn Unii Europejskiej. Arcydzieło to ucieleśnia wartości definiujące wspólną tożsamość europejską: wolność, pokój i solidarność. Dziedzictwo muzyczne jest potężnym narzędziem pozwalającym opowiedzieć historię Europy w bardziej kreatywny i angażujący sposób.

https://heritagehubkrakow.org/wp-content/uploads/2024/05/Final-ode2joy.mp4

„Ode to Joy Challenge” ma na celu uczczenie dziedzictwa Europy poprzez muzykę symbolizującą jedność i różnorodność. Organizatorzy zachęcają do tworzenia twórczych reinterpretacji dzieła Beethovena, czerpiąc inspirację z ponadczasowego poematu Schillera. Mile widziane są wszelkie interpretacje artystyczne, od orkiestr symfonicznych po inne gatunki muzyczne, takie jak rap czy muzyka elektroniczna, a także taniec, teatr, flash mob, formy audiowizualne, takie jak kreatywne filmy video i grafika, jak również formy tekstowe, np. storytelling.

Do wyzwania mogą dołączyć obywatele całej Europy, w tym także państw spoza UE. Zgłoszenia, indywidualne lub zbiorowe, mogą być składane w dowolnym języku urzędowym lub regionalnym wspólnoty europejskiej. Zgłoszenia mogą być dokonywane zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo.

Termin zgłoszeń: 21 czerwca 2024

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem niniejszego formularza

Interpretacje z poprzednich lat można znaleźć tutaj

Kampania realizowana jest przez konsorcjum, w którego skład wchodzą: Centre Européen de Musique, ESACH, Europa Nostra, European Heritage Hub, European Movement International, European Union Youth Orchestra i Fondation Hippocrène.

Inicjatywa „Ode to Joy Challenge” zapoczątkowana została w 2018 roku przez Europa Nostra i jej Prezydenta Maestro Plácido Domingo jako część obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Od tego momentu powstało już ponad 100 reinterpretacji pochodzących z 25 krajów z całej Europy i spoza niej.