Międzynarodowy Kongres Badań nad Białorusią – panel „Dziedzictwo historyczne i kulturowe”: nabór zgłoszeń

HomepageMiędzynarodowy Kongres Badań nad Białorusią – panel „Dziedzictwo historyczne i kulturowe”: nabór zgłoszeń

Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Kongresu Badań nad Białorusią ma ogłasza nabór zgłoszeń indywidualnych na XI edycję Kongresu, który w 2023 roku będzie miał miejsce w Gdańsku, w dniach 22-24 września. Głównymi polskimi partnerami tegorocznego Kongresu są Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności oraz Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.

Aby wziąć udział w Kongresie jako prelegent, należy wypełnić formularz online i przesłać abstrakt o objętości 2000-4000 znaków. Deadline: 15 maja 2023 roku. Główne języki robocze Kongresu to białoruski i angielski. Języki dodatkowe to polski, ukraiński, rosyjski i litewski.

Tegoroczne obrady odbędą się w czternastu obszarach badawczych, obejmujących wszystkie najważniejsze dyscypliny społeczne i humanistyczne. Jeden z paneli tematycznych będzie poświęcony dziedzictwu historycznemu i kulturowemu i obejmować będzie takie zagadnienia jak: Białoruska antropologia, etnologia, folklorystyka: podziały i przezwyciężenia; Tradycyjna kultura Białorusi – problematyka zachowania komponentów materialnych i niematerialnych; Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego: szanse i wyzwania; Wojna a materialne dziedzictwo kulturowe: destrukcja i tworzenie; Dziedzictwo kulturowe BSRR (Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej); Palące problemy w ochronie białoruskiego dziedzictwa kulturowego; Historyczne i kulturowe dziedzictwo pogranicza ukraińsko-białoruskiego: (nie)nowe podejścia i koncepcje badawcze; Historyczne i kulturowe dziedzictwo staroobrzędowców Europy Wschodniej; Dudy w Europie: historia, wpływy i odrodzenie. Szczegółowe informacje o wszystkich panelach tematycznych wraz z ich opisami dostępne są tutaj.

Kongres jest najważniejszym białoruskim corocznym wydarzeniem akademickim, skupiającym wszystkie główne ośrodki intelektualne zajmujące się badaniem białoruskiego społeczeństwa, polityki i kultury. Ponadto Kongres stanowi doskonałą okazję do rozwijania nowych projektów badawczych i obywatelskich, wymiany poglądów i idei, nawiązania nieformalnych kontaktów z przedstawicielami środowisk naukowych i eksperckich Białorusi i innych krajów.

Misją Kongresu jest rozwój społeczności naukowców, analityków i ekspertów, a także promowanie głębszego zrozumienia Białorusi w środowisku akademickim na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym.

Zachęcamy do aplikowania.