Kraków Heritage Hub członkiem zespołu Komisji Europejskiej ds. ochrony ukraińskiego dziedzictwa

HomepageKraków Heritage Hub członkiem zespołu Komisji Europejskiej ds. ochrony ukraińskiego dziedzictwa

Europa Nostra Heritage Hub for Central and Eastern Europe w Krakowie znalazł się w gronie ekspertów i organizacji zaproszonych do udziału w pracach międzynarodowego zespołu ds. ochrony dziedzictwa kulturowego Ukrainy powołanego przez Komisję Europejską. Kraków Heritage Hub reprezentowany jest przez Profesora Jacka Purchlę, wiceprezesa Europa Nostra.

Międzynarodowy zespół ekspertów został utworzony jako specjalna podgrupa doradcza dla grupy ekspertów Komisji Europejskiej ds. dziedzictwa kulturowego. W jego skład wchodzą eksperci mający różnorodne doświadczenia i wiedzę na temat dobrych praktyk w zakresie usuwania skutków katastrof oraz zwiększania odporności dziedzictwa kulturowego w sytuacjach kryzysowych. Grupa stworzy podstawy unijnego wsparcia w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego Ukrainy. Członkowie zespołu pomogą Komisji wypracować zestaw zaleceń dotyczących procesów zapobiegania niszczeniu oraz odzyskiwania ukraińskiego dziedzictwa. Zalecenia te oraz wyciągnięte wnioski mogą następnie stanowić wytyczne dla kolejnych tego typu projektów i inicjatyw w przyszłości.

Zespół HERI przeprowadzający ocenę szkód podczas ekspedycji do drewnianego kościoła w wiosce Viazivka zniszczonego w lutym 2022 r. przez bombę zrzuconą w pobliżu. Zdjęcie Bohdana Poshyvailo, źródło: Europa Nostra

Po agresji Rosji i jej wpływie na ukraińskie dziedzictwo unijny plan prac w dziedzinie kultury na lata 2023–2026 obejmował działania mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i wzmocnienie pozycji lokalnych sektorów kultury oraz sektora kreatywnego na Ukrainie. Powołanie specjalnej podgrupy przy stałej grupie ekspertów Komisji ds. dziedzictwa kulturowego stanowi integralną część tego przedsięwzięcia jako uzupełnienie i kontynuacja pierwszego zestawu środków i działań podjętych przez Komisję w celu ochrony ukraińskiego dziedzictwa kulturowego. Pierwsze spotkanie podgrupy roboczej zespołu odbyło się 12 czerwca.