Muzea i zmiana: przekształcanie naszych instytucji dla przyszłości

HomepageMuzea i zmiana: przekształcanie naszych instytucji dla przyszłości

Międzynarodowy Komitet Muzeów i Kolekcji Etnograficznych ICOM-ICME zaprasza na doroczną konferencję ICME 2023 „Museums and Change: Transforming Our Institutions for the Future” [Muzea i zmiana: Przekształcanie naszych instytucji dla przyszłości], organizowaną we współpracy z Néprajzi Múzeum – Muzeum Etnograficznym w Budapeszcie, które będzie gościć uczestników w swojej nowej siedzibie w Parku Miejskim w Budapeszcie w dniach 03-07 grudnia 2023 roku.

Konferencja poświęcona będzie tematowi przemian w świetle nowej definicji muzeum, wspierającej zrównoważony rozwój, udział społeczności oraz etyczną komunikację. Celem organizatorów jest zaoferowanie nowego spojrzenia na dominującą teorię i praktykę poprzez krytyczne rozważenie alternatywnych perspektyw i podejść do tematu „muzeów i zmiany”, odchodząc jednocześnie od eurocentrycznej, kolonialnej i neoliberalnej logiki. W związku z tym organizatorom szczególnie zależy na wysłuchaniu kolegów, których praktyka zawodowa i badania koncentrują się na muzeach zlokalizowanych w Europie Wschodniej oraz na Globalnym Południu by sprzyjać refleksji nad obszarami świata o podobnych i wspólnych doświadczeniach.

Propozycje powinny mieścić się w trzech szerokich obszarach tematycznych:

1. Reakcje na zmiany planetarne (zewnętrzne): kryzysy społeczno-polityczne i zdrowotne oraz aktywizm

2. Reakcje na zmiany sektorowe: W jaki sposób nowa definicja przyczyniła się do zmian w krajowych politykach kulturalnych oraz szerszych ramach prawnych?

3. Zmiana organizacyjna (wewnętrzna): zmiana praktyk i logiki instytucjonalnej

Zaproszenie do składania aplikacji otwarte jest do 15 września. Organizatorzy zapraszają do zgłaszania referatów, paneli i warsztatów kolegów, którzy pracują nad kolekcjami, wystawami i kwestiami programowymi mającymi na celu zróżnicowanie odbiorców i ponowne rozważenie praktyki interpretacyjnej, przy jednoczesnym docenieniu i poszanowaniu tradycyjnego dziedzictwa i praktyk. Propozycje referatów (15 minut) lub paneli nie powinny przekraczać 300 słów, należy je przesyłać na adres: icom.icme@gmail.com. Abstrakt musi być przesłany w języku angielskim. Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski oraz węgierski (z tłumaczeniem symultanicznym).

Przyjęte propozycje: 1 października 2023 r.

Formularz rejestracyjny (do 15 października 2023 r.)
Wycieczka pokonferencyjna