Nowy podcast w serii Ukraine Heritage Spotlight: W terenie z UNESCO

HomepageNowy podcast w serii Ukraine Heritage Spotlight: W terenie z UNESCO

Publikujemy czwarty podcast w serii „Ukraine Heritage Spotlight”, w którym poruszamy ważne kwestie dotyczące sytuacji dziedzictwa w Ukrainie. W tym odcinku rozmawiamy z Profesor Chiarą Dezzi Bardeschi, która kieruje Biurem UNESCO w Ukrainie.

„Dziedzictwo kulturowe jest z natury wrażliwe politycznie, bardzo złożone, o dużym znaczeniu symbolicznym, nacechowane emocjonalnie i stwarza ryzyko manipulacji politycznej w zakresie jego historii, własności i wykorzystania” – czytamy w „Koncepcji dziedzictwa kulturowego w konfliktach i kryzysach”opublikowanej przez Unię Europejską w 2021 r.

Według stanu na połowę lutego 2024 r., począwszy od pełnoskalowej inwazja Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r., UNESCO zweryfikowało zniszczenia w 342 miejscach dziedzictwa – w 127 miejscach kultu religijnego, 150 budynkach o znaczeniu historycznym lub artystycznym, 31 muzeach, 19 pomnikach, 14 bibliotekach i 1 archiwum. Liczby te, obejmujące wyłącznie nieruchome dobra kultury, z każdym miesiącem są coraz wyższe.

Naszym gościem jest profesor Chiara Dezzi Bardeschi. Posiada doktorat w dziedzinie dziedzictwa kulturowego. Od października 2022 r. kieruje Biurem UNESCO w Ukrainie. Ma ponad dwudziestodwuletnie doświadczenie zawodowe w Organizacji Narodów Zjednoczonych, pracując głównie w państwach niestabilnych i w sytuacjach nadzwyczajnych.

Współgospodyni serii podcastów i kierowniczka Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie, dr Katarzyna Jagodzińska, rozmawiała z profesor Bardeschi podczas spotkania grupy ekspertów ds. ochrony dziedzictwa kulturowego w Ukrainie powołanej przez Komisję Europejską. Spotkanie odbyło się w styczniu 2024 r. w Brukseli w celu opracowania zestawu zaleceń dla rządu Ukrainy i samej Komisji w zakresie ochrony i odbudowy dziedzictwa materialnego i niematerialnego po zakończeniu działań wojennych.

Ukraine Heritage Spotlight to seria podcastów na temat ratowania dziedzictwa kulturowego Ukrainy w Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie.

Prowadzenie: Dr Katarzyna Jagodzińska, Kierowniczka Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie i John Beauchamp.

Produkcja: John Beauchamp z Free Range Productions.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i Miasto Kraków.