Program 7 Most Endangered 2024 – trwa nabór zgłoszeń

HomepageProgram 7 Most Endangered 2024 – trwa nabór zgłoszeń

W całej Europie dziedzictwo kulturowe jest obecnie narażane na coraz większe zagrożenia: klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka, skutki zmian klimatu, konflikty, zaniedbania, nieodpowiedni rozwój lub brak funduszy. Jeśli posiadasz wiedzę na temat ważnego dziedzictwa w Europie, które jest zagrożone – jak zabytek lub zespół zabytkowy, stanowisko archeologiczne, miejsce kultu, kompleks przemysłowy, zabytkowy park lub ogród, muzeum, ruchomy obiekt dziedzictwa materialnego lub element czy praktyka dziedzictwa niematerialnego – zgłoś je do edycji 2024 programu 7 Najbardziej Zagrożonych [7 Most Endangered]. Do programu kwalifikuje się zarówno dziedzictwo materialne, jak i niematerialne, niezależnie od tego, czy jest ono własnością publiczną czy prywatną.

W edycji 2024 programu 7 Najbardziej Zagrożonych szczególnie zachęca się do zgłaszania dziedzictwa zagrożonego obecnymi lub przewidywanymi zagrożeniami związanymi ze zmianą klimatu, w tym zagrożeniami złożonymi i kaskadowymi. Oczekiwane są zgłoszenia dotyczące dziedzictwa zagrożonego zarówno przez zdarzenia powolne (wzrost poziomu morza, zmieniająca się sezonowość), jak i gwałtowne (pożary, ekstremalne powodzie). Ponadto, biorąc pod uwagę znaczące kryzysy panujące na naszym kontynencie, w tym konflikty, środowiska pokonfliktowe czy klęski żywiołowe, do składania wniosków zdecydowanie zachęca się osoby i organizacje mieszkające na obszarach dotkniętych kryzysami.

Uruchomiony w 2013 roku program 7 Najbardziej Zagrożonych [7 Most Endangered], obchodzący w tym roku swoją dziesiątą rocznicę, jest kampanią społeczeństwa obywatelskiego mającą na celu ratowanie zagrożonego dziedzictwa Europy. Program podnosi świadomość, dokonuje niezależnych ocen eksperckich, proponuje zalecenia dotyczące działań oraz stara się zbierać poparcie dla ratowania wybranych zagrożonych miejsc. Znalezienie się na liście 7 Najbardziej Zagrożonych często służy jako katalizator pozytywnych zmian oraz zachęta do mobilizacji niezbędnego wsparcia publicznego lub prywatnego, w tym finansowego. Wpisane obiekty kwalifikują się również do otrzymania dotacji EBI na rzecz dziedzictwa w wysokości 10 000 euro, na każdy wybrany obiekt, mającej pomóc w realizacji wspólnie uzgodnionego działania, które przyczyni się do uratowania zagrożonych miejsc, elementów etc. Odkryj tutaj 56 zagrożonych zabytków i miejsc dziedzictwa z 31 krajów z całej Europy, wybranych od 2013 roku.

W celu przygotowania swojego zgłoszenia, zapoznaj się z tegorocznym zaproszeniem do składania wniosków, w którym przedstawione zostały kryteria wyboru oraz proces selekcji. Nominację można przesłać tutaj.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września 2023!

Program 7 Najbardziej Zagrożonych jest prowadzony przez Europa Nostra we współpracy z Instytutem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Posiada również wsparcie programu Unii Europejskiej Kreatywna Europa w ramach sieciowego projektu Europa Nostra – Agora Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego.

Prześlij swoje zgłoszenie i dołącz do nas w naszych wspólnych wysiłkach na rzecz ratowania naszego dziedzictwa, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa z Europy Środkowo-Wschodniej!