W terenie z WMF

HomepageW terenie z WMF

Ukraine Heritage Spotlight 05

W terenie z WMF

Piąty odcinek naszej serii podcastów Ukraine Heritage Spotlight rzuca światło na międzynarodową pomoc udzielaną Ukrainie w celu ochrony dziedzictwa kulturowego. Z dr Kateryną Goncharovą rozmawiamy o bieżących potrzebach i projektach podejmowanych na terenie Ukrainy przez World Monuments Fund.

World Monuments Fund to niezależna organizacja z siedzibą w Nowym Jorku, której celem jest ochrona miejsc dziedzictwa kulturowego w celu budowania wzajemnego zrozumienia między kulturami i społecznościami. Od 1965 roku międzynarodowy zespół ekspertów Funduszu chroni dziedzictwo kulturowe w ponad siedmiuset miejscach znajdujących się na terenie stu dwunastu krajów. Obecnie jednym z krajów wymagających szczególnej uwagi jest Ukraina.

Dr Kateryna Goncharova, specjalistka ds. kryzysu ukraińskiego dziedzictwa kulturowego w World Monuments Fund, od wielu lat zajmuje się ochroną dziedzictwa architektonicznego oraz miejsc historycznych Ukrainy. Wcześniej pracowała jako kierowniczka Działu Badań Państwowego Instytutu Badań i Projektów Ochrony Zabytków. Zapytaliśmy dr Goncharovą o jej refleksję na temat skali zniszczeń dziedzictwa kulturowego w Ukrainie, o aktualne potrzeby oraz realizowane obecnie projekty mające na celu ochronę ukraińskiego dziedzictwa kulturowego.

Dr Katarzyna Jagodzińska, współgospodyni serii podcastów i kierowniczka Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie, rozmawiała z Kateryną podczas spotkania grupy ekspertów ds. ochrony dziedzictwa kulturowego w Ukrainie powołanej przez Komisję Europejską. Spotkanie odbyło się w styczniu 2024 roku w Brukseli i służyło opracowaniu zestawu zaleceń dla rządu Ukrainy i samej Komisji w zakresie ochrony i odbudowy materialnego i niematerialnego dziedzictwa ukraińskiego po zakończeniu działań wojennych.

Prowadzenie: dr Katarzyna Jagodzińska, kierowniczka Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie i John Beauchamp.

Produkcja: John Beauchamp z Free Range Productions.